Univerzita Pardubice

Na Univerzitě Pardubice spolupracujeme zejména s Fakultou elektrotechniky a informatiky. Pomáhají nám s odbornými přednáškami a zapůjčováním prostor a vybavení na různé soutěže.

V současnosti spolupracujeme v těchto oblastech

  • 1-2 krát do roka přednáška na odborné téma,
  • naše vyučující Ing. Veronika Hurtová učí i na Univerzitě,
  • zapůjčení prostor a vybavení na pořádání odborných soutěží (Microsoft KoduCup, Czech StudNET Awards, Hackathon BBC micro:bit,...)
  • účast VŠ učitelů v porotách odborných soutěží,
  • účast našich studentů na dnech otevřených dveří Univerztiy,
  • darování technického vybavení,
  • podpora studentských akcí (maturitní ples, ceny do soutěží) z pozice partnera školy