Regionální kolo hackathonu BBC micro:bit

18. 12. 2017

Pardubice, 18.12.2017: Na soukromé Střední škole informatiky a ekonomie DELTA proběhlo regionální kolo hackathonu BBC micro:bit.

Na soukromé Střední škole informatiky a ekonomie DELTA proběhlo regionální kolo Východočeského regionu v programování žáků základních škol na platformě BBC micro:bit. Obdobná kola probíhají v této době také v Plzni, Praze, Brně a Olomouci. Pětice nejlepších z každého regionu postoupí do ústředního kola, které se uskuteční 30.1.2018 v Pardubicích na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

Výsledky regionálního kola Východní Čechy

Do regionálního kola postoupilo z každého školního kola 4-5 nejlepších. Z této skupiny postoupila do ústředního kola tato pětice nejlepších:

  • Jiří Juška, ZŠ Závodu Míru,
  • Adam Malíř, ZŠ Studánka,
  • Roman Mareš, ZŠ Benešovo náměstí,
  • Ondřej Polášek, ZŠ Benešovo náměstí,
  • Jan Volhejn, ZŠ Resslova

Jako náhradníci se umístili:

  • ​Václav Šíp, ZŠ Resslova,
  • Daniel Kabeš, ZŠ Závodu Míru

​Velké díky patří také studentům Jakubu Tesaříkovi a Martinu Ďurišovi, kteří s organizací regionálního kola zdatně pomáhali.

Akademie programování pro ZŠ BBC micro:bit

Soutěži předcházela desetihodinová výuka programování micro:bitů na základních školách po Pardubicích a okolí. Místa lektorů zaujali studenti 2. ročníku oboru Informační technologie. Jejich učitel programování Pavel Čáp připravil kompletní metodiku včetně podrobné příručky a destíku budoucích lektorů vyškolil.

Akademie programování BBC micro:bit na Základní škole Závodu Míru.

BBC micro:bit se šíří po celém Česku

Podle stejného modelu, který vznikl na pardubické škole, postupují i na dalších vybraných školách v republice. Projekt finančně zastřešuje agentura CzechInvest, která má za úkol podpořit výuku programování v České republice. Financuje odměny lektorům a nákup micro:bitů a dalších pomůcek.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.