Provoz školy on-line

16. 3. 2020

Po dobu zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole probíhá výuka on-line za pomoci informačních technologií. Povinnost žáka účastnit se on-line je zcela stejná, jako za "normálního stavu" fyzická účast na hodinách.

Předpokládaný vývoj s otevřením/uzavřením škol

V současné době to bohužel nevypadá na brzké otevření škol nebo si to aspoň nedokážu představit. MŠMT zrušila všechny soutěže až do konce školního roku (matematická, fyzikální, astronomická olympiáda, SOČ, soutěž v programování - vše je pasé).

Epidemie koronaviru v Evropě se bohužel vyvíjí obdobně ne-li hůře než v Číně. Tam začala začátkem ledna, a i když se zdá, že tam situace pomaličku spěje k normálu, o otevírání škol se stále ještě ani nemluví. To je v tuto chvíli 2,5 měsíce.

Z toho se dá poměrně snadno usuzovat, že ani v ČR nezůstanou školy nepřístupné studentům pouze 2 týdny, jak bylo původně vyhlášeno, ale že půjde o dobu podstatně delší. Zatímco doba dvou týdnů by šla (byť se skřípěním zubů) přečkat zadáváním samostudia a domácí práce, tak k době delší je již třeba přistoupit s mnohem větší mírou zodpovědnosti.

Termíny maturit a přijímacích zkoušek

Vzhledem k výše zmíněnému se jeví bohužel jako více než pravděpodobné, že dění kolem koronaviru ovlivní i termíny maturit a přijímacích zkoušek. První maturitní písemná práce je z českého jazyka a má být 8. dubna. Přijímací zkoušky mají proběhnout o týden později 14. a 15. dubna. Minimálně tyto termíny jsou (dle mého názoru) v ohrožení a pravděpodobně dojde k jejich posunutí.

Tyto termíny však stanovuje centrálně MŠMT a tak musíme vyčkat až na jejich konání. Nepropadejte však zbytečné panice. Nějaké ukončení maturitního studia a nějaký způsob přijetí na střední školu zkrátka proběhnout musí a zde je opravdu na státu, aby stanovil, jakým způsobem a v jakých termínech k tomu dojde.

Zavedení pravidelné on-line výuky pro denní formu studia

Proto zavádíme pravidelné on-line studium za využití nástroje Microsoft Teams. Výuka bude probíhat podle pravidelného rozvrhu. Hodiny, které jsou podbarvené, budou probíhat on-line s výkladem učitele, případně budou sloužit k on-line konzultacím. V předmětech, které nejsou podbarvené, bude výuka na bázi zadávání zdrojů samostudia a odevzdávání domácí práce. Čas 23:55 znamená, do kdy má být práce z předchozího týdne odevzdána, pokud vyučující nestanoví jinak. Výuka začíná již 17.3. v 9:00. U zelených hodin zapisujeme standardně docházku.

 

Rovnou říkám, že na přípravu výuky v prostředí Microsoft Teams skutečně nebylo příliš mnoho času a školení učitelského sboru proběhlo dnes (bohužel při celoevropském výpadku Teamsů). Omlouvám se všem studentům, kterým jsme dnes spamovali poštu zprávami o přidání do týmu. Rád bych zde také utnul diskuze o tom, zda měl být jeden tým na jednu třídu a v rámci něho kanály na jednotlivé předměty nebo pro každý předmět samostatný tým. Vězte, že se to také teprve učíme a snažíme se celé prostředí nastavit co nejlépe. Pokud praxe ukáže, že jiné nastavení bude lepší, tak to ještě upravíme.

Pěkně prosím, buďte také shovívaví ke svým učitelům a vězte, že děláme opravdu maximum pro to, abychom vás dále vzdělávali co nejlépe, jak současná situace dovolí.

V on-line rozvrhu je vypsáno záměrně méně hodin, než obsahuje klasický rozvrh. Musíme si teprve odzkoušet, kolik hodin touto formou budou zvládat učitelé i vy studenti. Je lepší začít s méně a případně postupně přidávat než se zhroutit hned na začátku.

Uzavření klasifikace čtvrtého ročníku - denní studium

V současné době není zcela jasné, kdy vlastně proběhnou maturity a kdy bude nutné uzavřít klasifikaci za druhé pololetí čtvrtého ročníku. Dovolím si silně doporučit všem maturantům, aby věnovali náležitou pozornost a úsilí on-line studiu, kde pravděpodobně bude probíhat i klasifikace tak, aby bylo možné jejich klasifikaci bez problémů uzavřít.

Kombinovaná forma studia

U kombinované formy se ruší prezenční část výuky po dobu zákazu vstupu bez náhrady. Na rozdíl od denního studia tito studenti nemají účty do Office365 a tudíž přístup k Microsoft Teams, takže zde tento způsob výuky zavést nemůžeme. Procházejte však dále studiem na Moodlu, skládejte průběžné testy a všichni učitelé vám jsou k dispozici na školních e-mailech.

Uzavření klasifikace čtvrtého ročníku - kombinovaná forma

V současné době lze předpokládat, že nebude možné termínově stihnout klasické prezenční závěrečné zkoušky maturitního ročníku. Jestliže nás k tomu situace donutí, připravíme uzavření klasifikace za druhé pololetí čtvrtého ročníku pomocí on-line testů.

 

Situace je opravdu hodně dynamická a vyvíjí se velice rychle. Jak se dozvíme další informace, budeme vás informovat na našem webu.

Přeji vám všem hlavně hodně zdraví.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Rozvrh - on-line výuky v době koronaviru