Přijímací řízení 2019/20 - 2. kolo

1. 5. 2019

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obor 18-20-M/01 Informační technologie. Kritéria jsou následující: z přijímacího testu z matematiky minimálně 22 bodů; z obou přijímacích testů v součtu minimálně 47 bodů.

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro školní rok 2019/20.

Maximální počet přijímaných uchazečů je 10.

Pro přijetí musí uchazeč splňovat obě tato kritéria:

  • z přijímacího testu z matematiky získal alespoň 22 bodů,
  • z obou přijímacích testů získal v součtu alespoň 47 bodů.

Co je třeba doložit?

  • Přihlášku je třeba podat na klasickém tiskopise - stejně jako do prvního kola (je nezbytné mít opět potvrzené známky základní školou nebo je nezbytné známky doložit originály vysvědčení, resp. z 9. ročníku výpisem). Uchazeči, kteří podávali v 1. kole přihlášku na naši školu, si nemusí nechat znovu potvrzovat známky na ZŠ. 
  • nějakým způsobem doložit počet získaných bodů z přijímacích testů (nejsnáze dopis ze školy, kam jste se hlásili do prvního kola, s přiděleným registračním číslem a veřejně dostupnými výsledky z přijímacího řízení na webových stránkách školy).

Přijímací řízení bude probíhat průběžně, tzn. pokud bude uchazeč splňovat výše zmíněná kritéria, bude přijat bezprostředně po podání přihlášky. Přijímat budeme do naplnění maximálního počtu volných míst. Více info na 466 611 106.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy