Představení IT VŠ pro letošní pardubické maturanty máme úspěšně za sebou

1. 1. 2024

10 IT fakult přijelo před Vánoci představit své studijní programy maturantům. Na Akademický den dorazily letos podruhé.

Akademický den

21.12.2023, Pardubice - Automatické mlýny:

Letos proběhl 2. ročník představení IT vysokých škol, kam chodí nejčastěji naši absolventi, tentokrát ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubického kraje. Abychom podpořili skvělý nový prostor v Pardubicích, změnili jsme letos umístění akce a přesunuli jsme ji do nádherných Automatických mlýnů. Zájemci si kromě nabídky vysokých škol prohlédli i prostory a vybavení Vzdělávacího centra Sféra. Kromě CCV a Sféry na akci spolupracovala i SPŠE Pardubice. Všem moc děkujeme.

Automatické mlýny Pardubice

Fakulty představovali naši absolventi

Více než polovinu fakult představovali absolventi školy DELTA. Chtěl bych jim moc poděkovat, že si na nás našli čas i na začátku svého zkouškového období a na svoji střední školu nezapomněli. :-) Konkrétně:

 • Vladimír Votava a Michal Maděra - ČVUT, Praha - Fakulta informačních technologií,
 • Josef Kahoun - VŠE, Praha, Fakulta informatiky a statistiky (Aplikovaná informatika)
 • Jakub Tesařík - Vysoká škola kreativní komunikace, Praha,
 • Jakub Kacálek a Marek Fardný - VUT, Brno, Fakulta informačních technologií,
 • Vít Falta - Masarykova Univerzita Brno, Fakulta informatiky,
 • Martin Rohr - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu.

Co s akcí do příštích let?

Po dvou letech pořádání akce se nabízí otázka co dál. Ptali jsme se studentů, co bylo fajn a co by bylo lépe příště udělat jinak - a zde jsou nejdůležitější postřehy:

 • Fajn je, že to bylo letos i pro 3. ročníky,
 • Pro 4. ročníky by byl lepší dřívější termín (cca o 1 měsíc) - na konci prosince jsou už z větší části rozhodnuti,
 • Informační stánky jsou fajn, 10ti minutové představování 10ti fakult je zbytečně dlouhé a omezuje to množství pozvaných fakult,
 • Bylo by fajn posílit zastoupení fakult a VŠ pro zaměření "Počítačová grafika a internetový marketing".

Připomínky bereme na vědomí a zároveň přidávám ještě jednu: Se SPŠE se sice překrýváme v takovém tom "hustém" IT, ale naše druhé zaměření je do grafiky a marketingu a jejich do elektrotechniky a tam už se míjíme.

Nabízí se proto dvě možná řešení celé situace:

 • trošku couvnout z velikosti akce a uspořádat ji pouze jako interní akci naší školy - něco jako "Den absolventů" - a pozvat klidně 30 vysokých škol a rozmístit jejich stánky po chodbách. Ponechat pouze stánky a zrušit "představovací část". (Možná dát vědět gymplům, pokud by tam byli nějací zájemci o studium IT, ať se přijdou podívat - ale omezený počet.)
 • nebo to naopak rozšířit a připravit v Pardubicích akci regionálního významu - něco jako Východočeský Gaudeamus, udělat to někde na zimním stadionu a pozvat třeba 100 fakult ze všech oborů. A v jeden den by se mohli přijít podívat všichni maturanti a studenti 3. ročníků ze všech škol z východočeského regionu. Tuto variantu by ale musela zorganizovat třeba Krajská hospodářská komora.

Nový termín by mohl být např. 29. - 30. listopadu 2024.

Poděkování na závěr

Rád bych na závěr poděkoval všem účastníkům ale i všem, kteří se na organizování akce podíleli. Jmenovitě paní Mgr. Monice Jiráskové, ředitelce CCV Pardubice, panu ing. arch. Lukáši Smetanovi, majiteli Automatických mlýnů, panu MSc. Davidu Koppitzovi, řediteli talentcentra Sféra a panu ing. Miroslavu Jirkovi, zástupci ředitele SPŠE Pardubice.

V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat našim studentům ze zaměření počítačová grafika a internetový marketing, kteří celou akci osvětlovali, zvučili a pořizovali z ní foto a video dokumentaci. Jmenovitě:

Kompletní fotodokumentaci v originální velikosti pro další použití naleznete zde.

Videoreport z Představení IT VŠ pardubickým maturantům (kamera a střih: Vít Petržílek, zvuk: Vladimír Slavíček)

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Představení IT VŠ pardubickým studentům - fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.