Předávání maturitních vysvědčení 2022

11. 6. 2022

Garden party - předávání maturitních vysvědčení

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nás třeba dva roky s covidem naučily, že předávat maturitní vysvědčení je možné i na školní zahradě a že když se to spojí s grilovačkou, může to být hodně příjemná a srdečná akce. (I když uznávám, když nám v minulých letech při slavnostním předávání na Pardubickém zámku začal do proslovu řvát páv a nebyl k utišení, mělo to taky něco do sebe :-))

Letos jsme to měli o to komplikovanější, že jsme byli s některými maturanty na měsíčních pracovních stážích v Bratislavě. Tohle rozloučení jsem si ale fakt nemohl nechat ujít, takže jsem v pátek ve dvanáct naložil pět maturantů do svého Citróna a na půl čtvrtou jsme byli u školy. Rychle podepsat maturitní vysvědčení, převléci se do "smart casual" a šlo se na to. 

Po oficiální předávací části začala garden party. Rodiče vytáhli deky, gril už byl rozpálený, každý si tam hodil, co si přinesl, a už to jelo. Znovu upozorňuji, že si fakt nemůžu dát panáka s každým maturantem. Choďte, příště prosím, aspoň po větších skupinách. :-)

Kolem sedmé, když už začínali být někteří maturanti společensky unaveni, zavelel kantorský sbor k odchodu do nejbližší hospody. Nevím, jak to dopadlo - a říkali: "neptej se". Každopádně kantorskému sboru patří můj neskonalý dík, protože jsem musel v sobotu ráno miláčky odvézt zpět na stáže do Bratislavy. Cesta zpět byla trošku krušná (mírně řečeno). :-)

Všem moc díky. Studentům za celé čtyři roky strávené u nás na škole a všem učitelům za to, že čtyři roky dokázali studenty vzdělávat a předávat jim to nejlepší. Velké díky patří také všem, kteří se podíleli na přípravě celé zahradní slavnosti a v neposlední řadě děkuji také Jardovi Petřekovi, že celou akci krásně nafotil.

Maturanti, miláčci naši drazí, dejte občas o sobě vědět, jak si v tom světě vedete, občas se na nás přijďte podívat a v ředitelně se můžete kdykoliv stavit na kafe.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - předávání maturitních vysvědčení

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.