PIŠQORKY na Deltě

10. 10. 2016

V pátek se na Deltě uskutečnilo školní kolo turnaje v Pišqworkách.

V pátek se na Deltě uskutečnilo školní kolo turnaje v Pišqworkách. Zúčastnilo se celkem 25 studentů.

Po urputných bojích ve skupinách se nám nakonec podařilo vybrat nejlepší pětici Pišqworkářů do oblastního kola. To se uskuteční 11. listopadu na Dašáku.

Kapitánem našeho týmu bude Matěj Čáp, ostatními členy pak Vojta Jiránek a Jirka Falta (nadějní pišqworkářští prváci), Tomáš Havránek a Robin Macháček.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Pišqorky - Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.