Pardubický hacker - programování pro ZŠ

Jsi žák základní školy, baví tě programovat, ale Scratchi jsi už trošku odrostl? Chceš se dále zlepšovat nebo jsi už tak dobrý, že chceš poměřit síly s ostatními vrstevníky v republice? Přihlas se do Pardubického hackera - programování pro žáky základních škol.

Pardubický hacker - programování pro ZŠ

Adresa projektu: https://pardubicky-hacker.delta-skola.cz

Chybí soutěž v programování určená pro žáky základních škol

Se zaváděním tzv. „nové informatiky“ proniká na základní školy programování v daleko větší míře. V současné době však neexistuje v ČR programovací soutěž zaměřená primárně na žáky ZŠ. Soutěž v programování MŠMT již několik let používá stejné zadání pro žáky ZŠ jako SŠ, což je pro naprostou většinu žáků ZŠ značně demotivující, obdobně korespondenční seminář v programování MFF UK (byť i začátečnícká kategorie).

Zalíbila se nám myšlenka celoroční soutěže, která bude vyhodnocována on-line, ale její obtížnost se snažíme nastavit pro šikovné žáky základních škol.

Pardubický hacker - programování pro základní školy

Pardubický hacker je cílen na žáky 2. stupně základních škol, kteří projevují o programování především hluboký zájem. Je pojata jako celoroční seminář a každý měsíc vyhlásíme soutěžní úlohy pro daný měsíc ale vydáme i studijní texty s úlohami na procvičení. V semináři odkazujeme také na množství tutoriálů, kterými se při trošce snahy prokouše i začátečník. Úlohy je možné řešit v libovolném z 6ti programovacích jazyků: Python, Java, JavaScript, C, C++ a C#. Pardubického hackera najdete na adrese: https://pardubicky-hacker.delta-skola.cz

Pardubický hacker obsahuje dvě hlavní oblasti:

 • vzdělávací (on-line kurz programování) a
 • soutěžní.

Logo Korespondenčního semináře programování pro žáky ZŠ

  Vzdělávací část

  Ve vzdělávací oblasti si neděláme ambice vytvořit nový popisný vzdělávací text (i když občas se nějakému vysvětlení neubráníme), ale přinášíme především příklady pro procvičení různých partií programování včetně jejich aturoských řešení a prostředí pro on-line vyzkoušení vlastních studentských řešení. Jak stojí výše, každý měsíc budeme otevírat další kapitolu společně s příklady na procvičení.

  Soutěžní část

  Kromě příkladů na procvičení budeme také každý měsíc uvolňovat sadu soutěžních úloh. Nejvíce bodů obdrží vždy ten soutěžící, který úlohu dokáže vyřešit v nejkratším čase od jejího zveřejnění na co nejmenší počet pokusů. Každý měsíc proběhne jedno soutěžní kolo.

  Každý ročník bude rozdělený do dvou semestrů:

  • zimní (3 on-line kola - říjen, listopad, prosinec + finálové kolo v Pardubicích v lednu) a
  • letní (4 on-line kola - únor, březen, duben, květen + finálové kolo v Pardubicích v červnu).

  Každé on-line kolo bude obsahovat 3 příklady. Řešení budou žáci moci odevzdávat v jednom z 6ti programovacích jazyků (Python, Java, JavaScript, C, C++ a C#). Odevzdané řešení bude automaticky validováno pomocí on-line testů. Za každý úspěšně vyřešený příklad se automaticky přidělují body. Body jsou přidělovány podle rychlosti odevzdání správného řešení a počtu chybných pokusů. Po uzavření každého on-line kola budou zveřejněna autorská řešení příkladů včetně zdůvodnění a vysvětlení. Po proběhnutí všech on-line kol v rámci semestru bude skupina nejlepších řešitelů (např.: 30) pozvána na finálové kolo, které se uskuteční v Pardubicích. Vítězové budou oceněni zajímavými cenami.

  0. ročník - Pardubického hackera

  Ve školním roce 2022/2023 jsme si Pardubického hackera vyzkoušeli - připravili jsme dvoukolovou soutěž v programování (https://www.delta-skola.cz/soutez-pardubicky-hacker). Řešení úkolů bylo možné odevzdávat v jednom z 5ti jazyků.

  Vyzkoušeli jsme si prostředí pro automatizované odevzdávání řešení úkolů, automatizované testování a jeho vyhodnocení DOMjudge.org.

  Zjistili jsme však, že nás samotné soutěžení až tolik neuspokojuje, a že nám zde schází vzdělávací část. Také jsme zjistili, jak je náročné oslovit všechny základní školy napříč celou republikou a když už v některých školách uspějeme, že je škoda je odbýt pouze jednorázovou akcí.

  Pokračování Pardubického hackera od září 2023 se snaží využít všech získaných zkušeností z 0. ročníku, osvědčená řešení zachovává a nedostatky se snaží odstranit a poučit se z nich.

  Kdo jsme - naše zkušenosti s výukou programování

  DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice je střední škola, která se na výuku programování zaměřuje od roku 2004. Od svých začátků úzce spolupracuje s největší českou softwarovou společnosti Unicorn, jejíž zaměstnanci na škole přímo učí. Od roku 2019 má pravidelně nejpočetnější zastoupení v celostátním kole Soutěže v programování MŠMT a od počátku účasti jejich studentů ve Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika před 6ti lety její studenti v celostátním kole 3x zvítězili a 2x byli druzí. Škola zavedla talentový program DELTA TopGun pro žáky, kteří přicházejí ze ZŠ už s pokročilými programátorskými dovednostmi. V oboru programování disponuje personálně výjimečným pedagogickým sborem složeným ze zástupců SW firem, vysokoškolských pedagogů a nadšených "normálních učitelů". Škola DELTA je také známá aktivní komunitou svých absolventů i současných studentů, která se školou často spolupracuje na společných projektech.

  Logo - DELTA střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice

  Rozhodli jsme se využít našich zkušeností ve prospěch žáků základních škol a začít organizovat celoroční soutěž a kurz programování pro žáky ZŠ - Pardubického hackera.