Ohlédnutí za 3. ročníkem Pardubického kraťasu

29. 4. 2024

Automatické mlýny plné workshopů pro mladé filmaře a promítání nejlepších studentských snímků. - To byl 3. ročník soutěžní přehlídky studentských krátkých filmů Pardubický kraťas.

Pardubice, 24. dubna 2024: Už třetí ročník celostátní soutěže mladých filmařů do 21 let uspořádala Střední škola informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích za pomoci partnerů, včetně Pardubického kraje a Města Pardubice. Však také závěrečné setkání účastníků a vyhlášení vítězů se uskutečnilo v  novém areálu Automatických mlýnů, v krajské Gočárově galerii a v městské Sféře.

Škola Delta se specializuje sice především na programování, ale zabývá se také počítačovou grafikou, fotografií a filmem. „Naši vyučující těchto  předmětů chtěli inspirovat svoje studenty porovnáním s pracemi na dalších školách v republice a přišli s nápadem soutěže krátkých filmů. Nápad se uchytil a roste co do kvantity, tak i kvality. Letos jsme měli propůjčené skvělé  prostory na odborné semináře pro filmaře  a na vyhlášení soutěže, do které se letos přihlásilo celkem 68 autorů se 76 filmy celkem z 34 škol z celé republiky,“ uvedl ředitel školy DELTA Jiří Formánek.

Projekce v Gočárově galerii

Pardubický kraťas - režii odbavení řidili studenti školy

Projekce nejlepších filmů 3. ročníku soutěže Pardubický kraťas

Filmařské workshopy v městské Sféře

Pavel Trnka vedl workshop základů animace

Michal Špitálský, absolvent školy DELTA vedl další z workshopů. (Film a TV production studoval ve Velké Británii na univerzitě v Newcastlu.)

Jeden z workshopů vedl Chaply.

Účastníci soutěžili v kategoriích Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol, Krátké filmy vytvořené žáky 2. stupně ZŠ společně s pedagogy a  Snímky studentů středních uměleckoprůmyslových škol. Další kategorie byla regionální a nesla název Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka. K nim se letos připojil i Jan Zhor, legendární kameraman  například 15 ročníků rallye Paříž Dakar.

„Pro všechny tvůrce je důležité, že sem mohou přijet a představit svoje díla ostatním, vidět a slyšet jejich reakce, diskutovat s nimi, nabírat zkušenosti. Řada témat byla velmi hluboká a zajímavá a potěšilo mě, že si účastníci uměli dobře poradit i s technickou stránkou tvorby,“ konstatoval za porotce Pavel Trnka. Podle Jana Zhora postoupila technika natolik, že už kvalita vybavení autory nijak nezvýhodňuje, a o to víc záleží na jejich nápadech a následném zpracování.

Soutěž od jejího vzniku podporuje také náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek, který letos předal cenu Pardubického kraje třem dívkám ze 4. třídy základní školy v Litomyšli, které natočily krátký film o geometrii a architektuře: „Přál bych vám, abyste si zachovaly kreativitu a nadšení, která je ve vašem filmu vidět. Nevím, do jaké míry ovlivní váš život umělá inteligence a další vymoženosti moderní doby, ale doufám, že lidská představivost, umělecké cítění a předávání emocí zůstanou především na takových lidech, jako jste vy.“

 

Vít Petržílek - nejvíce oceňovaný autor letošního ročníku drží v ruce kameru za 1,6mil. Kč.

Vít Petržílek - nejvíce oceňovaný autor letošního ročníku

Nejvíce oceňovaným autorem letošního ročníku se stal Vít Petržílek, který zvítězil v kategorii Youtube videoprezentace a dále získal speciální cenu primátora města Pardubice Jana Nadrchala i speciální cenu ředitele školy DELTA Jiřího Formánka.

Za odměnu si mohl také vzít do ruky kameru i s vybavením za 1,6 mil. Kč, kterou přivezl na workshop Chaply. Držet něco takového v rukách byl pro Vítka velký zážitek. Jenom zápůjčka takového vybavení vyjde na 23tis. Kč/den.

Vítek je už vlastně profík. Je oficiálním kameramanem reprezentačního týmu ČR v padleboardingu. Připravuje reportáže ze všech školních akcí, pomáhá spolužákům s videoprezentacemi na SOČ. 

Třetím rokem studuje na DELTĚ a i když nebyl špatný ani v programování, jeho srdce tíhne jednoznačně ke kameře a grafice a podle toho vypadá i volba jeho volitelných předmětů.

Festival podpořily také firma FOMEI, Elektrárny Opatovice a Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video.

Vyhodnocení příštího ročníku Pardubického kraťasu se přesune do podzimních měsíců.

Poděkování patří všem autorům soutěžních snímků, ale i všem, kteří se na celé akci podíleli. Mockrát děkujeme. Jsme rádi, že vás máme! Právě díky vám mohou takové akce proběhnout. Vězte, že se tento ročník připravoval 7 měsíců.

Výsledky 3. ročníku filmové soutěže studentů do 21 let Pardubický kraťas

Animovaný film

 1. cena Anežce Havrdové za snímek Dvě babičky
 2. cena Lucii Foltýnové za snímek Dračí lov
 3. cena školní televizi Dvojka2TV za snímek Pocta českým vynálezům

Juniorské filmové okénko

 1. cena Lindě Bašistové a kol. za snímek Spláchnutím to nekončí
 2. cena Joelovi Tomoszkovi za snímek Vrabčátko
 3. cena Sofii Geislerové za snímek Léto 42

Krátké filmy vytvořené studenty společně s pedagogy

 1. cena  neudělena
 2. cena kolektivu autorů ZŠ Kolín za snímek Marcel Marceau očima dětí
 3. cena Matěji Křoustkovi za snímek Poklady z půdy

Hraný film

 1. cena Lauře Špinkové za snímek Laura
 2. cena Haně Vilmě Durankové za snímek Dům snů
 3. cena Michalu Hanusovi za snímek Toužil jsem být s nimi!

Snímky studentů uměleckých škol

 1. cena Pavlovi Šimonovi Polanskému a Pavlovi Kopeckému za snímek Prvních 1000 metrů
 2. cena Matyášovi Frunzovi a Michalovi Maidrovi za snímek Obraz
 3. cena Anetě Vaškové za snímek Klíček

YouTube videoprezentace

 1. cena Vítovi Petržílkovi za snímek Para paddleboarding
 2. cena neudělena
 3. cena Pavlovi Ďurišíkovi za snímek Lady Casanova

SPECIÁLNÍ CENY

 • Cena náměstka hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romana Línka
  • Architektura a geometrie kolem nás, Dvojka2TV, ZŠ Litomyšl
 • Cena primátora města Pardubice Jana Nadrchala
  • Akademický den v Automatických mlýnech, Vít Petržílek
 • Cena ředitele školy DELTA s.r.o.
  • Riders Track 2024, Vít Petržílek
 • Cena FOMEI s.r.o. Hradec Králové
  • Money is not everything, Filip Kopecký a Matěj Bureš
 • Cenu VčVSAFV - přímý postup do 66. ročníku mezinárodní soutěže Rychnovská osmička získaly filmy:
  • POuPRAVA  ( Bisová; SŠ uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí)
  • Nezapomeň  (Neugebauerová; SOŠ multimediální a propagační tvorby EDUSO, Praha)

Oceněné filmy najdete na https://pardubickykratas.cz/

Richard Brun

Richard Brun
učitel počítačové grafiky

Fotogalerie z 3. ročníku Pardubického kraťasu

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.