Ocenění nejlepších studentů Pardubic za školní rok 2013/14

9. 10. 2014

Tři naši studenti obdrželi čestná uznání od Magistrátu města Pardubice spojená s finanční odměnou.

Ve středu odpoledne se trojice studentů z naší školy sešla před pardubickou radnicí. Ačkoliv byli každý z jiného ročníku a Katka Kopcová již letos odmaturovala, měli něco společné. V předchozím školní roce se umístili "na bedně" v krajských kolech soutěží nebo uspěli v kole celostátním. Ve společenském sále radnice se konalo oceňování nejlepších studentů Pardubic. Z naší školy byli oceněni Pepa Gajdůšek, nyní ze třídy 2. B, Michal Fikejs ze 4. B a Katka Kopcová, naše absolventka.

Všichni ocenění obdrželi z rukou náměstka primátorky Jindřicha Taubera Pamětní list a peněžní odměnu. „Jsem moc ráda, že jsem se mohla oceňování zúčastnit. A peněžní prémie se mně také hodí“, řekla Katka Kopcová, která se za námi přijela podívat z Brna, kde prvním rokem studuje informatiku na Vysokém učení technickém.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Pamětní listy - nejlepší studenti Pardubic

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.