Novinky ohledně provozu školy v době koronavirové epidemie

15. 4. 2020

Přinášíme výhled provozu školy do konce školního roku.

Hned ze začátku bych chtěl zdůraznit, že současná situace je tak dynamická, že nemáme žádné jiné (lepší) informace z MŠMT a čerpáme pouze z médií a především z tiskových konferencí ministra školství Roberta Plagy. Tzn. "nevíme" úplně stejně, jako vy.

Jak to "čteme"?

1.-3. ročník

 • výuka bude probíhat až do konce června 2020 pouze distanční formou,
 • klasická klasifikace pravděpodobně neproběhne (k tomuto vydá MŠMT vyhlášku, podle telefonických informací pravděpodobně do konce dubna - doufám, že letošního). Hodnocení by mělo sloužit "pouze" jako zpětná vazba studentovi - co už umí a jak dobře a na čem by měl ještě zapracovat.
 • postup do dalšího ročníku bude pravděpodobně "automatický" (opět čekáme na přesné znění vyhlášky MŠMT),

Ten druhý a třetí bod jsou ale pouze mé spekulace. Zkrátka možná to tak bude, ale možná MŠMT přeci jenom nějak překvapí. Asi bych nebyl tak úplně kaskadér a příliš na to nespoléhal. Šel bych raději bezpečnou cestou, tzn. raději bych dále pilně studoval. Ono se to v září stejně bude hodit. :-)

Nechci, aby to vyznělo nějak sentimentálně, ale: jsem na vás na všechny opravdu hrdý. Za to, jakým způsobem "fungujete" i v těchto podmínkách, si vás všech opravdu vážím. Je vidět, že k dospělosti už vám chybí jenom krůček. Klobouk dolů a velké díky. :-)

Maturanti

 • k maturitám a přijímačkám platí zákon 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,
 • ministr školství na tiskové konferenci z 14.4.2020 jednoznačně řekl, že se k maturitám a přijímačkám už nebude přijímat žádný nový zákon a ani se nebude novelizovat
 • na téže tiskové konferenci oznámil, že "umožní fyzickou přítomnost maturantů ve školách" od 11. května 2020 (pouze pro individuální konzultace, ale to na věci nic nemění),
 • ze zákona 135/2020 Sb., budou maturity nejdříve 3 týdny po tomto datu, tzn. nejdříve od 1. června 2020. (Jelikož však posunul o týden přijímačky - začátek června, a nechtěl, aby se přijímačky organizačně potkaly s maturitami, je reálnější termín pro maturity spíš až 8. června 2020.)
 • změna oproti jiným rokům - nebude se psát slohová práce z češtiny,
 • opět stále nevíme, jakým způsobem bude ukončen 4. ročník. V tuto chvíli je pouze známo, že klasifikace na konci čtvrtého ročníku není letos podmínkou ke konání maturitních zkoušek.

Z toho nám plyne, že:

 • maturity pravděpodobně vypuknou kolem 8. června (mohou částečně zasáhnout i do července),
 • přesné termíny stanoví MŠMT,
 • a stále je zde zachována možnost, že pokud v nějakém přiměřeném čase vláda zhodnotí, že epidemiologická situace to neumožňuje, tak maturity se pouze "dopočítají" z předchozích známek,

"Deváťáci" a "přijímačky"

 • letos se řídí i zákon 135/2020 Sb.,
 • bude pouze jeden termín a to na škole, která byla v přihláškách uvedena jako první. V případě, kde žák dával přihlášku ještě na obor s talentovou zkouškou (např. "Sportovní gymnázium"), dělá žák přijímací zkoušku tam.
  Všechny školy, na které se uchazeč hlásí, se dozvědí z centrálního systému výsledky z přijímací zkoušky a žák může uplatnit zápisový lístek na jím zvolené škole (pokud splní podmínky přijímacího řízení.)
 • přesný termín jednotné přijímací zkoušky stanoví MŠMT (ale pravděpodobně to bude někdy v týdnu od 1. června 2020 - zákon 135/2020 Sb. by sice připouštěl i termín o týden dříve, ale ministr na tiskové konferenci několikrát prohlásil, že přijímačky představují zvýšené epidemiologické riziko a budou až v červnu)

Podle mého soukromého názoru letošní "deváťáci" už klasickou prezenční výuku na svých základních školách nezažijí. O způsobu jejich klasifikace za 2. pololetí rozhodne vyhláška MŠMT (měla by vyjít do konce dubna). Lze však očekávat, že klasické vysvědčení nebude.

Z tohoto důvodu doporučuji současným "deváťákům", aby svoji veškerou studijní snahu zcela pragmaticky zaměřili na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Na přípravu vám zbývá cca měsíc a půl.

Vězte, že letos přišlo k nám na školu extrémně hodně přihlášek konkrétně 117 a přijímáme 52 studentů. Držím vám pěsti, ať se na přijímačky připravíte co nejlépe. Letos to bude hodně na vaši samostatnosti a odpovědnosti. MŠMT poskytuje příklady k procvičení na svém webu a přislíbili, že dokonce natočí postupy správných řešení příkladů a umístí je na Youtube. Ale obecně materiály pro přípravu na přijímací zkoušky se internet jenom hemží.

"Přijímačky" ke studiu při zaměstnání

 • všichni zájemci o kombinovanou formu studia budou letos oslovování pouze e-mailem,
 • prezenční "přijímací" schůzky jsme bohužel museli letos zrušit a všechny dotazy budeme letos řešit pouze prostřednictvím e-mailu případně telefonu.

Podrobnější úvaha, co může vlastně MŠMT dělat

V první řadě si musíme říct, že nemůžeme od MŠMT čekat nějaké "zázračné" řešení. MŠMT není žádný záhadný stroj, který vydává neočekávatelná geniální řešení. Jsou to také jenom chytří lidé a řešení, která přinášejí, se dají očekávat. Pojďme si společně shrnout fakta:

 1. Za normálního stavu je tady povinná školní docházka. Žáci a studenti chodí povinně do školy a učitelé chodí povinně do svého zaměstnání.
 2. Vzhledem k současné situaci vláda nařízením zakázala fyzickou přítomnost všech žáků na školách (zavedlo se vzdělávání pomocí technologií).
 3. Z hlediska zdravotního stavu existují mezi žáky i učiteli skupiny, pro které by každodenní prezenční výuka představovala poměrně velké zdravotní riziko. 

Klasická každodenní výuka

Třída je skupina cca 25-ti lidí, kteří spolu musí být např. 6 hodin denně a nejsou od sebe dál než metr. Navíc se o přestávkách potkávají s lidmi z dalších skupin (dohromady u naší školy např. cca 200 lidí). Bylo by nezbytné "nějak" vyřešit stravování a společné toalety (virus se bohužel šíří i kanalizací, aspoň podle dostupných informací). Dle mého názoru klasická výuka v těchto podmínkách prostě nedává smysl. Nejsem žádný epidemiolog, ale tady mi to riziko přijde příliš veliké. (Bylo by fajn, abychom měli od září koho učit, ale taky aby měl kdo učit. Uvědomme si také, že by stačil jeden nakažený v celé škole a pravděpodobně bychom maturovali až na podzim.)

Jednorázové záležitosti - přijímačky & maturity

Na druhou stranu srovnejme klasickou výuku s maturitními písemkami nebo přijímacími zkouškami:

 • studenty je možné rozdělit na skupiny po 6-7mi - je možno dodržet rozumné odstupové vzdálenosti.
 • zkouška trvá omezenou, rozumnou dobu:
  • je možné při nejhorším vydržet s rouškou.
  • není třeba řešit stravování,
  • je zde i omezení použití toalet

U maturit a přijímaček se ze zdravotního hlediska zdá být riziko výrazně menší.

Pokud srovnáme klasickou výuku s maturitní zkouškou nebo přijímačkami z hlediska významu a "vlivu na další životní dráhu", jsou naopak přijímačky nebo maturita výrazně důležitější. Z tohoto úhlu pohledu se proto nelze rozhodnutí MŠMT příliš divit. MŠMT tedy pouze odstraňuje překážku pro maturanty, aby mohli přijít do školy konzultovat (ruší zákaz jejich fyzické přítomnosti ve škole).

Takže rozhodnutí: "klasická, pravidelná prezenční výuka - ne, maturity a přijímačky - ano" mi přijde jako srozumitelné a adekvátní.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy