Lukáš Vaněk vytvořil minimalistické logo pro optickou síť kraje

14. 10. 2020

Pardubický kraj vyhlásil v červnu 2020 soutěž pro studenty středních škol na vytvoření loga pro regionální datovou síť LabeNET. Soutěže se zúčastnili studenti s celkem 75 návrhy. Ty posoudila porota v čele s grafickým designérem MgA. Petrem Korunkou. Většina finálových návrhů byla od studentů Střední školy informatiky a ekonomie DELTA, vysokou účast měli i studenti SPŠE a VOŠ Pardubice. Celkovým vítězem se stal Lukáš Vaněk z DELTY.

Porota ocenila čistý, jednoduchý design, který pracuje s náznakem, není prvoplánově popisný, přesto se odkazuje k řece i optickému vedení kabelů. Používá pouze dvě barvy a celkovou jednoduchost logotypu i nápadu podporuje volbou vhodného písma, se kterým pracuje hravě a využívá rytmus jeho tvarů. To v souhrnu představuje zajímavý a dobře zapamatovatelný výsledek.

„Mým cílem bylo udělat co nejvíce minimalistický návrh, do kterého se promítne název s řekou Labe. Díky tomu je tam ta vlnka. K tomu jsem trochu upravil typografii, aby to nebyl jen tak obyčejný font, a aby to při tom minimalismu dávalo smysl,“ řekl autor vítězného návrhu Lukáš Vaněk.

 

„Vítěz získal od Pardubického kraje kvalitní notebook. Kromě toho jsme dílčími cenami v podobě externích disků ocenili i tři další finalisty,“ řekl radní René Živný.

Na druhém místě skončil Martin Faltus ze školy DELTA. Cenu za využití symbolu koně získal Kryštof Krátký ze stejné školy. Cenu za formu prezentace své představy spojení koně a vody dostal Lukáš Vondráček ze SPŠE a VOŠ Pardubice.

 

 

Pánové, super práce a velké díky také panu učiteli ak. malíři Danielu Václavíkovi, který Vás do soutěže zapojil. Klobouk dolů před vaší prací.

Richard Brun

Richard Brun
učitel počítačové grafiky

Soutěž o návrh loga krajské sítě LabeNet - předávání ocenění

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.