Letošní maturanti se opět umístili v nejužší špičce České republiky

8. 6. 2022

2. v matematice, 4. v angličtině a 15. v českém jazyce - to je umístění letošních maturantů z DELTY mezi všemi 230 technickými odbornými školami z celé ČR.

Výsledky státní maturity

Studenti soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA patří ve výsledcích státních maturit dlouhodobě k naprosté špičce technických odborných škol v České republice. Za posledních 5 let se v první desítce škol umístili 4x v matematice a 3x v angličtině.

Anglický jazyk

Čtvrté místo z 230 technický odborných škol v ČR obsadili letos maturanti z DELTY u státních maturit z angličtiny. Odmaturovali všichni a jejich průměrný percentil byl 73,3 - tzn. že v průměru odmaturovali lépe než 73,3% všech letošních maturantů. V Pardubickém kraji byli mezi technickými odbornými školami nejlepší a mezi 4letými gymnázii se umístili na 2. místě hned za soukromým Anglickým gymnáziem.

Výsledky technických SOŠ v Pardubickém kraji

Mezi technickými odbornými školami v Pardubickém kraji byli maturanti z DELTY v angličtině nejlepší.

Výsledky 4letých gymnázií v Pardubickém kraji

U státní maturity z angličtiny mezi 4letými gymnázii v Pardubickém kraji skončili maturanti z DELTY na 2. místě.

Skvělých výsledků dosahují studenti soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA dlouhodobě. Za posledních 6 let se do první desítky nejlepších středních technických odborných škol podívali 4krát.

 2021/222020/212019/202018/192017/182016/17
Anglický jazyk4. z 23018. z 23110. z 2244. z 22561. z 2327. z 228

Matematika

S matematikou je to trošku složitější, protože si ji v povinném módu volí pouze jednotky studentů. Veškeré průměry a mediány z takto malého počtu hodnot pak nemají tak silnou vypovídající hodnotu. V „povinném módu“ letos na naší škole maturovali pouze dva studenti a svým a jejich průměrný percentil byl 74,5. Dosáhli druhého nejlepšího výsledku mezi všemi technickými odbornými školami v ČR. V Pardubickém kraji byli mezi technickými odbornými školami první a mezi 4letými gymnázii skončili druzí.

Výsledky technických SOŠ v Pardubickém kraji

Maturanti z DELTY byli nejlepší mezi technickými odbornými školami v Pardubickém kraji i v matematice.

Výsledky 4letých gymnázií v Pardubickém kraji

U státní maturity z matematiky mezi 4letými gymnázii v Pardubickém kraji skončili maturanti z DELTY na 2. místě.

I když díky malému počtu maturantů nemusí být výsledky zcela vypovídající, časová řada šesti let již ukazuje, že se asi matematika na DELTĚ neučí špatně. Za posledních 6 let se maturanti DELTY umístili v první desítce nejlepších technických odborných škol 5x.

 2021/222020/212019/202018/192017/182016/17
Matematika2. z 2306. z 2312. z 22458. z 2257. z 2321. z 228

Český jazyk

I když to paní učitelky nerady slyší, tak je na naší škole český jazyk mezi ostatními předměty trošku Popelkou. Pro programátory přeci jenom existují důležitější předměty. U počítačových grafiků a markeťáků je však i čeština poměrně důležitá. Je proto skvělé, že se nám postupně daří zlepšovat i ve výsledcích v češtině. Letos naši maturanti dosáhli percentilu 59,2, což na technickou odbornou školu není vůbec špatné. V rámci ČR mezi technickými odbornými školami skončili naši maturanti celkově 15tí (v rámci Pardubického kraje 3.) S výsledky gymnázií je to však stále ještě nesrovnatelné. :-)

Výsledky technických SOŠ v Pardubickém kraji

Pouze v českém jazyce skončili maturanti z DELTY mezi odborními technickými školami na 3. místě v Pardubickém kraji.

Výsledky 4letých gymnázií v Pardubickém kraji

V češtině se s gymnazisty srovnávat ještě nemůžeme i když už i zde byly 3 gymnázia z Pardubického kraje za námi.

V delší časové řadě je však i v českém jazyce vidět poměrně setrvalý posun dopředu.

 2021/222020/212019/202018/192017/182016/17
Český jazyk15. z 23036. z 23153. z 224115. z 225142. z 23210. z 228

K maturitě byli letos připuštěni všichni čtvrťáci

Ve školním roce 2021/22 bylo ve 4. ročníku denního studia celkem 37 studentů. Všechny jsme "pustili" k maturitě. Z anglického jazyka i z matematiky byla úspěšnost 100%. U didaktického testu z českého jazyka neuspěli pouze dva maturanti (5%), kteří budou mít druhou šanci na podzim.

Veškeré zdroje dat: https://vysledky.cermat.cz

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy