Krajské kolo v Bobříku informatiky 2024

2. 2. 2024

4. místo v Pardubickém kraji Petra Švestky a druhá největší ekipa postupujících z kraje.

Petr Švestka - 4. místo v Pardubickém kraji

1.2.2024, Litomyšl: Krajského kola soutěže Bobřík informatiky se zúčastnilo i sedm statčných ze Střední školy informatiky a ekonomie DELTA, Pardubice. Z DELTY postoupila do krajského kola letos druhá nejpočetnější ekipa (hned po Gymnáziu Dašická) a obsadila čtvrtinu všech míst v krajském kole. V silné konkurenci si nevedli vůbec špatně. Na 4. místě skončil Petr Švestka se 172 body (se ztrátou jediného bodu na 3. místo). Ani ostatní se však mezi nejlepšími v Pardubickém kraji neztratili.

Skvělá reprezentace a blahopřeji.

Celkové pořadí v Pardubickém kraji

 

Škola DELTA měla v krajském finále druhou nejpočetnější ekipu soutěžících.

O soutěži

Bobřík informatiky patří do skupiny soutěží tzv.: B.-Challenge, které se každoročně pořádají po celém světě. Obsahuje cca 15 úloh zaměřených na logiku, algoritmizaci a trochu i postřeh a pozornost (například když si přečtete blbě zadání, tak se fakt ke správnému výsledku nedostanete. :-) ) V Česku se je rozdělena do několika kategorií od žáků základních škol až po středoškoláky. V nejvyšší středoškolské kategorii "Senior" se každoročně pořádá i celostátní kolo (po krajích).

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Krajské kolo Bobříka informatiky - fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.