Kraje pro bezpečný internet - 1. a 3. místo

15. 12. 2017

V letošním ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet obsadili IŤáci z Delty 1. a 3. místo.

Studenti 1. ročníku Robin Řepka a Michal Kopřiva obsadili 1. resp. 3. místo v krajském kole soutěže Kraje pro bezpečný internet. V Pardubickém kraji se soutěže účastnilo téměř 1500 účastníků z více než 40 základních a středních škol. Vítězové přebírali ceny z rukou radního pro školství Bohumila Bernáška a ředitelky pro školství společnosti Microsoft Ireny Brifordové. Michal si odnesl bezdrátovou klávesnici a myš a Robin dokonce notebook.

V únoru pojede Robin reprezentovat Pardubický kraj do ústředního kola, tak držíme pěsti.

Více viz článek na krajském portále.

 

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Ocenění v soutěži Kraje pro bezpečný internet

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.