Koronavirus - změny v přijímacích zkouškách a maturitách

23. 3. 2020

Z důvodu současné situace s pandemií koronaviru se bude měnit organizace přijímacích zkoušek a maturit.

Tisková konference ministra školství ČR Roberta Plagy 23.3.2020

Dnes 23.3.2020 v 10:00 vystoupil ministr školství ČR Robert Plaga se zásadními informacemi ohledně organizace letošních maturit a přijímacích zkoušek. Přinášíme záznam z tiskové konference a také tiskovou zprávu MŠMT. Tato opatření by dnes měla schválit Vláda a pravděpodobně zítra i parlament. Do té doby se ještě leccos může změnit, takže je, prosím, prozatím nepovažujte za stoprocentní.

V dalším textu uvádíme přehledně ty nejdůležitější informace. Termín přijímaček a maturit se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření škol. Přijímačky proběhnou nejdříve 14 dní po otevření škol a maturity za tři týdny.

Přijímací zkoušky

 • proběhne pouze 1 termín přijímacích zkoušek (+ náhradní termín v případě nemoci) - konkrétní termín vyhlásí MŠMT a bude o něm informovat,
 • kritéria přijímacích zkoušek zůstávají nezměněna,
 • zkrátí se termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušek (pravděpodobně se zkrátí i lhůta na odevzdání zápisového lístku na 5 dní)

Maturitní zkoušky

MŠMT řeší pouze státní část maturity, tzn. školní část maturity nadále zůstává v kompetenci ředitele školy. Naše škola bude ke školní části maturitní zkoušky přistupovat obdobně, jako ke státní - (princip posunutí termínů a záložní řešení).

 • Písemné práce z českého a cizího jazyka budou zrušeny bez náhrady.
 • Didaktické testy zůstanou zachovány. Nebudou se však opravovat centrálně ale na školách,

Náhradní řešení, pokud by se školy neotevřely do 1. června 2020

Pokud by se školy neotevřely ani do 1. června 2020, tak by se maturity vůbec nekonaly. Maturitní vysvědčení by žákům bylo vystaveno na základě studijních výsledků z posledních 3 vysvědčení (rozuměj průměrem z pololetního a koncového vysvědčení 3. ročníku a pololetí 4. ročníku).

U náhradního řešení u školní části bychom postupovali takto:

 • denní studium:
  • maturitní projekt - beze změny,
  • praktická zkouška z odborných předmětů: do výsledné známky by se započítávaly výsledky z těchto předmětů: PSS (váha 1/3), VT (váha 1/3), cvPRGM/cvPF ( váha 1/3)
  • teoretická zkouška z odborných předmětů: do výsledné známky by se započítávaly výsledky z těchto předmětů: PSS (váha 1/2) a dle zaměření cvPRG + IP (celkově váha 1/2)/cvPF (váha 1/2)
 • kombinované studium:
  • praktická zkouška z odborných předmětů: průměr známek z ÚČ,
  • teoretická zkouška z ÚČ: průměr známek z ÚČ,
  • teoretická zkouška z odborných předmětů: průměr známek z PE

Termín letních prázdnin a další informace

 • Ministr školství potvrdil, že termín a délka letních prázdnin zůstává beze změny.
 • On-line a distanční výuka - vyjádření ministra souzní s naší formou výuky (zaměření na profilující předměty a brát zřetel na to, že studenti mají v tuto dobu i jiné starosti než školu - tzn. nepřetěžovat)
 • Uzavírání klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 - tento bod bude řešit MŠMT v průběhu příštích týdnů.
Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy