KODU Cup 2017

21. 12. 2017

Zatímco jinde se pořádají předvánoční akademie a besídky, studenti 1. ročníku soukromé střední školy informatiky a ekonomie DELTA zorganizovali 2. ročník Microsoft Kodu Cup Česko.

Školení žáků na základních školách

Nejednalo se o žádnou jednorázovou akci. Studenti školí programování na základních školách už čtvrtým rokem. Letos Josef Kopecký ze třetího ročníku proškolil celý tým svých mladších spolužáků a ti potom školili Kodu na 7 základních školách. Celkem se díky nim seznámilo s Kodu téměř 120 dětí z Pardubicka a okolí.

Výuka programování na základkách probíhala v rámci projektu Code Week, který letos podporovala i společnost SAP. Díky tomu si studenti přišli i na nějaké ty peníze.

Výuka programování na základní škole Parník

Hodnocení a tvorba zadání

Tím však jejich práce rozhodně nekončila. Ba právě naopak. Na výuku navázal 2. ročník soutěže Microsoft Kodu Cup Česko. Studenti museli projít přes 80 přihlášených projektů z celé republiky a vybrat ty nejlepší do finále. Na celé hodnocení měli pouze víkend, takže to skutečně nebylo nic jednoduchého. Aby se vše stihlo, museli se porotci rozdělit do skupin a každý hodnotil pouze přidělenou část. Střed projektů se pak znovu přehodnocoval.

​Dalším úkolem bylo připravit zadání pro finále. Toho se ujali Adam Zachoval a Lukáš Vacek. Zadání muselo být dostatečně složité, aby finalisty roztřídilo, muselo být jednoduše a rychle opravitelné a nesmělo být zase příliš náročné, aby žáky neodradilo.

Microsoft Kodu Cup Česko: Soutěžící programují, až se z nich kouří.

Nejtěžším úkolem však bylo hodnocení finálových prací. Porota musela pod velkým časovým tlakem vybrat v každé kategorii skutečně ty nejlepší a vzhledem k hodnotným cenám (notebook, Xbox, bezdrátová klávesnice s myší) to byla práce vskutku zodpovědná.

Aby se soutěžící nenudili v době hodnocení, připravili pro ně Míra Varga a Matěj Půhoný miniturnájek ve hře na Xboxu Forza 2. Zájemci si také mohli vyzkoušet brýle pro smíšenou realitu. Čekání jim tak rychle uteklo. Nesmíme zapomenout ani na Karla Koudelku, který pořizoval z celé soutěže kompletní fotodokumentaci.

Porota finále KoduCupu 2017: Miroslav Dvořák - Microsoft, Karel Koudelka, David Domkář, Lukáš Vacek, Vláďa Votava, Matěj Půhoný, Vítek Falta, Adam Zachoval, Lukáš Vaněk, Míra Varga a Jiří Formánek

Finále proběhlo v důstojných prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Na akci zapůjčila nejen přednáškový sál, ale připravila i infrastrukturu ve dvou počítačových učebnách. Vše fungovalo perfektně, mockrát děkujeme. :-) Byla to krásná vydařená akce. A před všemi, kdo se podíleli na organizaci, je třeba hluboko smeknout. Spoustě lidem udělali před Vánoci svou prací radost.

Finále se zúčastnilo 40 žáků z 23 škol z celého Česka

Napsali o nás na stránkách Microsoftu.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie Kodu Cup Česko 2017

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.