Jan Volhejn převzal ocenění na pražské Staroměstské radnici

24. 10. 2022

Jan Volhejn převzal oceněni na Staroměstské radnici v Praze v rámci soutěže Mladý řemeslník 2022. I když si mohl připadat jako informatik v této soutěži mezi ostatními klempíři, truhláři, kadeřnicemi a cukrářkami trošku nepatřičně, podmínky splňoval. A konec konců programátor je vlastně takovým řemeslníkem 21. století. :-)

Jan Volhejn - Řemeslník roku 2022 v oboru Informační technologie

Honza převzal ocenění z rukou prof. Ing. Jiřího Drahoše, Dr.Sc., předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu České republiky a předsedy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Mgr. Vladimíra Koldera za následující úspěchy:

  • 1. místo v krajském kole Soutěže v programování MŠMT,
  • vítězství v programátorském hackathonu "Foxconn in the City with Students",
  • ocenění "Nejlepší studenti města Pardubice",
  • realizaci vizualizace aktuální polohy vozů MHD, kterou začal využívat Dopravní podnik města Pardubice a Dopravní podnik Kroměříž,
  • úspěch v grantové soutěži Elektráren Opatovice - jeho IoT projekt "Chytrý botník" získal finanční podporu.

Předávání bylo spojeno s prohlídkou prostor Staroměstské radnice včetně věže a malým rautem. Honzovi moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů s maturitním projektem v dalších soutěžích.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie z předávání ocenění Mladý talent 2022 na Staroměstské radnici

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.