Fotografický plenér prvních ročníků - Broumovský klášter

23. 5. 2023

15.-19. května 2023, Broumov: Nikdy jsem si nemyslel, že budu žít jako mnich. Strávili jsme krásný týden s fotoaparáty, padesátkou studentů a jednou strašilkou v Broumovském klášteře.

Fotografování

V dnešní době už existují miliony nástrojů, které ze slušné fotky udělají technicky dokonalou záležitost. S čím nám však dosud žádná technologie neporadí je "CO fotit". A abychom to "CO" našli, musíme se naučit dívat se na svět trošku jinýma očima. Třeba vyjít si na procházku v noci když prší. Člověk by řekl fůůůj, že... Jenže celé staré město září v teplém světle luceren, které se odráží na všem mokrém... Nebo podívat se na "hnusný" uschlý strom prorostlý choroši... Jenže přijďte až ke kmeni a podívejte se k nebi... Hledejte čtvrt hodiny správný úhel záběru, aby vám loubí mostku orámovalo průhled do dalšího světa... Tak tohle jsme chtěli těch 50 mlaďochů trošku naučit - umět se kolem sebe dívat. Aby, až pak sednou k těm svým "kompům", udělali skutečně dokonalou fotku, ale taky proto, aby žili v hezčím světě.

Celý další týden budou pracovat s pořízeným materiálem - vyřezávat, barvit, rozmazávat a zaostřovat (a nadávat si: "Proč jsem nezabral ještě půl metru vlevo",  "Proč jsem ten záběr neudělal z jiného úhlu", "Do háje, proč čouhá kamarádovi z hlavy televizní anténa?!?" - a na tom se dále učit). Příští týden se tak můžete těšit už na opravdu pěkné fotky od studentů.

Velké díky patří pánům učitelům Richardu Brunovi a Danu Václavíkovi, kteří celý plenér zorganizovali.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Studentské fotografie - Broumov okem i hlavou

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.