Expo Science AMAVET 2018

9. 3. 2018

Pardubice, 8.-9.3.2018: Dva IT projekty postoupily do ústředního kola EXPO Science AMAVET 2018. Konkrétně maturitní projekt Daniela Krejčího Lovci Perel a potom projekt na výukové využití virtuální reality EduVR kluků z druháku, jmenovitě Karla Koudelky, Michala Špitálského, Martina Rohra a Jirky Falty.

Z krajského kola Festivalu vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji AMAVET postoupily 2 projekty studentů soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA do národního finále soutěže Expo Science AMAVET 2018.

Konkrétně se jednalo o projekt studentů 2. ročníku EduVR zaměřeného na využití virtuální reality pro výuku Karla Koudelky, Michala Špitálského, Martina Rohra a Jirky Falty a maturitní projekt Daniela Krejčího Lovci Perel - pro knihovny z celé republiky, který podporuje soutěžení malých čtenářů.

Daniel Krejčí získal dokonce cenu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Všem studentům budeme držet pěsti do Prahy do Akademie věd, kde se bude finále v květnu konat.

Z krajského kola přinesla reportáž Východočeská televize (čas 4:47)

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Diplomy - postup na Expo Science AMAVET 2018

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.