eDELTA, z.s. - firma studentů

Ty nejtalentovanější studenty se snažíme co nejdříve dostat na reálné zakázky. Posouvá je to neuvěřitelně rychle kupředu. Pro získávání zakázek jsme v roce 2012 založili spolek eDELTA. Studenty podporujeme i v jejich vlastních aktivitách. Práce však nesmí zasahovat do jejich školních povinností. Podívejte se, na kterých zakázkách naši studenti pracovali.

Studentská firma eDELTA

Studentská firma eDELTA vznikla v roce 2012 se snahou o ještě větší zapojení studentů do praxe. Studenti v ní realizují menší reálné, komerční zakázky z oblasti informačních technologií. Jejími patrony se stali tehdejší primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Ing. Roman Sodomka, PhD.

Postupem času se využití spolku rozšířilo. Hlavní cíl však zůstává stejný: rozvíjet talentované studenty a žáky nad rámec klasických školních aktivit. eDELTA pořádala několik republikových soutěží se zaměřením na programování žáků základních a středních škol: Microsoft Kodu Cup, Hackathon BBC micro:bit, StudNET, Funovation hackathon a další. Od roku 2015 učí programovat talentované žáky základních škol. 

Skladový systém - Junker, Holice

Junker Holice potřeboval vyvinout systém pro logistiku čerpadel, hadic, spotřebního materiálu, obrobků a dalšího materiálu v rámci svého závodu. Úkolem studentů bylo navrhnout a zrealizovat informační systém, který by řídil a zaznamenával podnikové procesy spojené s touto logistikou. Systém se skládá ze serverové části s databází, webových aplikací pro administraci skladu a zadávání požadavků a mobilní aplikace pro skladníky. Informační systém navrhl Luboš Zápotočný (4. ročník) a o programování se podělil s Vítkem Faltou (2. ročník). Vývoj systému trval cca 6 měsíců.

Systém pro knihovny - podpora čtenářské gramotnosti

Přes 150 knihoven napříč celou republikou je zapojena do hry podporující čtenářskou gramotnost mladých, která se nazývá Lovci Perel. Každý účastník, který se do hry zapojí, prokazuje přečtení knížky odpověďmi na připravené otázky a za každou přečtenou knížku získá imaginární perlu. Na konci roku probíhá vyhodnocení celé hry a nejlepší soutěžící jsou odměněni věcnými cenami.

Celá hra probíhala několik let decentralizovaně a každá knihovna si ji organizovala sama. Student 4. ročníku Daniel Krejčí vytvořil webový informační systém, který umožnil sdílení připravených sad otázek mezi knihovnami i centrální evidenci účtů všech soutěžících. Daniel s projektem Lovci perel (jak se celý projekt oficiálně jmenuje) zvítězil v roce 2018 v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika a stal se laureátem zvláštní ceny Nadace Jana Heyrovského.

Celosvětový pracovní portál pro IT studenty

Tři studenti 2. a postupně 3. ročníku Filip Botai, Michal Havelka a Luboš Zápotočný programovali pro londýnský start-up SpecialistsGrid celosvětový pracovní portál pro studenty IT oborů tzv. Bridge Academy. Naši studenti programovali administrátorskou i prezenční část. Vývoj portálu trval téměř 18 měsíců.

Informační systém Hamzova arboreta Léčebny Košumberk

Hamzovu léčebnu v Košumberku obklopuje velký park s arboretem. Student 3. ročníku Martin Rohr naprogramoval mobilní aplikaci, která návštěvníkům přináší fotky a další zajímavé informace o jednotlivých dřevinách v arboretu a pomáhá s orientací po venkovních prostorách léčebny. Aplikace běží na všech zařízeních se systémem Android 4.4 a vyšší (tablety a mobilní telefony). K určování polohy využívá satelitní navigaci. Systém je koncipován tak, aby pracovníci léčebny měli otevřené možnosti pro správu a aktualizaci zobrazovaných dat (libovolné změny textů a obrázků, které se zobrazují na zařízeních). Sytém umožňuje správci arboreta přidávat další informační body (dřeviny) a měnit je například podle ročních období.