Dvojnásobný úspěch - 2x národní finále Expo Science AMAVET 2013

22. 3. 2013

Lucka Gavlasová s CRM Zákaznický servis a Honza Rubín s informačním systémem Sportovní liga postupují do národního finále EXPO SCIENCE AMAVET 2013

21. a 22. března se v IDEONu konal VI. ročník soutěže AMAVET. Letos se do krajského kola z okresního probojovaly všechny čtyři IT projekty (Lucky Gavlasové - Informační systém Zákaznického servisu, Honzy Rubína - Informační systém Sportovní ligy, Patrika Vacka - Informační systém e-shop s dámskou konfekcí MyLady a Martina Vařečky - Fotogalerie křížená s FaceBookem (starší článek: AMAVET: 4 z 5-ti IT projektů v kraji jsou z DELTY).

„Všechny 4 projekty ze Střední školy informatiky a ekonomie jsou standardní inženýrské projekty a jsou v podstatě rovnocenné.“

Ing. Michael Bažant, PhD. Univerzita Pardubice,
hodnotitel okresního kola

Krajského kola se nakonec zúčastnili pouze Lucka Gavlasová a Honza Rubín. Patrik s Martinem se předem odhlásili, protože termín krajského kola kolidoval se zkušebním maturitním testem z angličtiny a oba dali přednost před soutěží svým maturitním povinnostem.

Obě práce byly hodnotitelskou komisí posouzeny jako velmi kvalitní a postoupily do národního finále EXPO SCIENCE AMAVET 2013.

„Je to klasický CRM projekt (Customer Relationship Management = systém pro řízení vztahů se zákazníky pozn. redakce). Na naší fakultě ukončují studenti podobnými projekty své bakalářské studium. Práce, které jsem měl možnost hodnotit, by rozhodně patřily do té lepší poloviny.“

Ing. Zdeněk Mlčoch, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,
hodnotitel krajského kola

 

„Tyto maturitní práce patří samozřejmě k našim nejlepším, ale obdobně kvalitních by se v ročníku jistě našlo ještě aspoň pět. Bohužel v době školního kola ještě nebyly v takovém stádiu, aby je bylo možné na podobných soutěžích prezentovat,“ řekla Jitka Svobodová, ředitelka pardubické Střední školy informatiky a ekonomie DELTA.

Stalo se již pravidlem, že studenti pardubické Střední školy informatiky a ekonomie obsazují přední umístění v národních kolech podobných soutěží (starší články:

Úspěchy v soutěžích potvrzují rostoucí kvalitu výuky, která souvisí i s rozsáhlou spoluprácí se softwarovými společnostmi Unicorn a eBRÁNA, které se podílejí na výuce, aktualizaci vzdělávacího programu, vedení maturitních prací, přípravě na soutěže i na každoročních praxích studentů.

Střední škola informatiky a ekonomie DELTA je známá také svojí studentskou firmou eDELTA, ve které studenti pracují na menších komerčních zakázkách z oblasti IT. Spolužáci z ekonomického oboru jim vedou mzdovou agendu, účetnictví, vystavují faktury a v současné době podávají daňové přiznání.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Festival vědy a techniky dětí a mládeže v Pardubickém kraji - Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.