Delta přistavuje nový pavilon

7. 12. 2018

Do konce roku 2019 vybuduje soukromá škola DELTA nový pavilón odborných učeben. Projekt je spolufinancován z projektu ITI.

Pavilon bude obsahovat:

  • fotoateliér pro výuku počítačové grafiky,
  • učebnu počítačových sítí a
  • učebnu přírodních věd.

Výstavbou učeben podstatně vzroste komfort a kvalita výuky této skupiny odborných předmětů. Všichni se těšíme na "krásný dárek" k 25. výročí naší školy, tak nám držte pěsti, ať se pavilón podaří postavit podle našich představ. :-)

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - přístavba pavilonu učeben odborných předmětů

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.