Adaptační kurz prvních ročníků 2023

11. 9. 2023

Adaptovali jsme se důkladně. Málem s námi do Pardubic odjela i pražská hotelovka. 😊

6.-8. září 2023, Zbraslavice: Letošní adaptační kurz kladl důraz na spolupráci, týmového ducha, vystupování z komfortní zóny a zábavu. Stejně jako jsou celotáborové hry, i my jsme jednu, naprosto neplánovaně, hráli. Jmenovala se ČLOVĚČE, NAJEZ SE! a spočívala v tom, že neztratíme čip, který nám po dobu pobytu umožňoval dostat se do jídelny. V případě, že někdo čip ztratil, musel se popasovat s paní správcovou, která nás při ztrátě sedmého čipu na školu DELTA a dotazu, zda bychom nemohli na ztrátu dostat množstevní slevu, málem zabila.

Dny začínaly otužováním v místním rybníčku, pokračovaly seznamovačkami a procházkami a končily nočními bojovkami a výpravami.

Všichni přežili, nikdo se neztratil a všichni přijeli o spoustu zážitků a přátel bohatší.

Kurzu ZDAR,  Cigi, caga, cigi! HEJ! HEJ! HEJ!

Štěpánka Nováková

Štěpánka Nováková
učitelka

Fotogalerie - Adapťák

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.