6 postupů do celostátního kola Expo Science AMAVET, cena rektora a dvou děkanů informatických fakult

9. 3. 2024

8 projektů studentů Střední školy informatiky a ekonomie DELTA z 11 získalo v krajském kole XVI. ročníku FVTP ocenění.

Skupina studentů DELTA i s diplomy

SmartVet - Softwarová infrastruktura pro poskytování surových balistokardiografických dat, autoři: Michael HeinrichPavel Špryňar a Matěj Neumann

SmartVet je letošní nejúspěšnější projekt studentů soukromé střední školy informatiky a ekonomie DELTA. Byl to nejlépe hodnocený projekt z informatiky v celé soutěži a pánové kromě postupu do celostátního kola ExpoScience AMAVET získali také zvláštní cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Uplatnění nových metod marketingu v komunikaci malé vesnice, autor: Vojtěch Volf

Projekt Vojty Volfa není klasická IŤařina. Spadá do oblasti (nejen) internetového marketingu. Stal se nejlépe hodnoceným projektem z oboru Ekonomie a také postoupil do celostátního kola.

Informační systém pro projektové soutěže typu AMAVET, autor: Vilém Cerman

5tici nejlépe bodovaných projektů v letošním krajském kole napříč obory uzavírá projekt Vildy Cermana, který automatizuje některé procesy v této soutěži. I on postupuje do celostátního kola Expo Science AMAVET. Všechny tři nejlepší projekty mají jednu společnou věc: jsou to reálné projekty s nasazením v praxi.

6 projektů studentů DELTY ve finále

Do finále postoupily i další 3 projekty studentů Střední školy informatiky a ekonomie DELTA:

  • Harvest Grove - 2D počítačová hra, autor: Alex Milanů,
  • Dungeoneer - Videohra, autor: Tomáš Vik a
  • Mobilní aplikace pro sportovní týmy: TeamControl, autor: Štěpán Karlovec

Zvláštní ceny

Projekty dvou dalších studentů skončily těsně před branami finále. O tom, že si nevedly vůbec špatně, svědčí získání zvláštních cen.

Cena rektora Univerzity Hradec Králové

Nejvýznamnější zvláštní cenu - Cenu rektora Univerzity Hradec Králové získal za svůj projekt Mobilní aplikace pro motorkáře: Rider's Track - Matěj Mlynář. Samotná Matějova práce je skutečně vysoce kvalitní a je rozhodně srovnatelná s kvalitou prvních tří projektů. Poučením do budoucna je - nepodcenit formu prezentace.

Cena děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Tuto cenu získal Sebastian Bukai za svoji webovou službu pro nabídku brigád Hodinový syn. Sebastianovi se tato cena velmi hodí, protože jeho další studijní cesta povede s největší pravděpodobností právě na tuto fakultu.

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím držíme pěsti do celostátního kola na Akademii věd. Děkujeme také všem vedoucím studentských prací.

Jen tak mimochodem, je hodně přijemné, když se vás kolegové ptají: „Jak to děláte, že máte takhle skvělé projekty? Vy snad máte šlechtitelskou stanici...“

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - krajské kolo FVTP

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.