Postup na mezinárodní soutěž v Pekingu Beijing Youth Science Creation Competition

13. 4. 2022

Michal s Pepou získali prestižní cenu Českého svazu vědeckotechnických společností a postoupili na mezinárodní soutěž do Pekingu Youth Science Creation Competition. Ve finále Expo Science AMAVET je doprovodili další dva projekty jejich spolužáků.

Michal Maděra a Josef Kahoun postoupili na mezinárodní soutěž do Pekingu

Michal Maděra s Josefem Kahounem se s projektem CodeVenture umístili na celkovém 5. místě mezi všemi projekty středoškoláků ze všech oborů. Získali navíc speciální cenu Českého svazu vědeckotechnických společností, která je kromě finanční odměny ve výši 3.500,-Kč spojená také s postupem na mezinárodní soutěž středoškolských vědeckých a technických projektů Beijing Youth Science Creation Competition, které se každoročně účastní autoři 300 nejlepších projektů z Číny a která má také zahraniční sekci.

Projekt Codeventure, který se zaměřuje na výuku základů programování pro žáky základních škol, byl odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší letošní projekt v oboru informační technologie.

Ve finále Expo Science AMAVET soutěžily celkem 3 projekty z DELTY

Přes okresní a krajské kolo se do finále probojovaly ze soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA další dva projekty:

  • Histories od Kryštofa Krátkého a 
  • IT'sFixed od Viktora Skořepy

O soutěži Expo Science AMAVET

Finále Expo Science AMAVET se každoročně koná v prostorách Akademie věd. Přes okresní, krajská nebo regionální kola do něj postupuje přibližně třicítka nejlepších projektů středoškolských studentů z celé České republiky. Projekty hodnotí odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů a dalších předních odborníků. Finále pravidelně zahajuje předsedkyně Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.