DELTA začíná v soutěži v programování dominovat

25. 4. 2023

Pardubice, 21. dubna 2023: Na 3. místě v krajském kole soutěže v programování se umístil Pavel Špryňar. Dalších 5 spolužáků se umístilo v TOP10.

Stejně jako v předchozích ročnících se i letošní Soutěž v programování MŠMT stala měřením sil dvou hlavních programátorských družstev a to Střední školy informatiky a ekonomie DELTA a SPŠE. Obě školy vyslaly 22 účastníků, ostatní jednoho nebo dva.  Velké blahopřání a obrovskou pochvalu si zaslouží především: Pavel Špryňar, Petr Švestka, Diego Portillo a Jan Volhejn, kteří skončili na 3.-7. místě, ale především se nenechali zlákat nedostatkem letošního zadání čtvrtého příkladu a odevzdali svoje vlastní autorská řešení.

Je příjemné vidět, že v první polovině výsledkové listiny naše škola dominuje. Pokud by byly z výsledkové listiny odstraněny i výsledky soutěžících, kteří odevzdali plagiáty, byla by dominance ještě daleko výraznější.

 

Nešťastné zadání příkladu číslo 4

Regulérnost letošního krajského kola bohužel fatálně ovlivnilo zadání čtvrtého příkladu (naprogramování Tetrisu), který měl navíc v celkovém hodnocení nejvyšší váhu. Jeho kompletní řešení bylo přístupné ve dvou veřejných repozitářích na internetu a někteří soutěžící se toho nebáli zneužít. Během cca 5ti minut tak získali neetickým způsobem téměř 40% bodů celé soutěže. Na tento problém jsme upozornili ústřední komisi, která jej však bohužel nijak neřešila.

Jsem hrdý na to, že naprostá většina studentů naší školy chápe, že v soutěži!!! v programování nemohou vzít kompletně vyřešený příklad a odevzdat jej jako své vlastní řešení, byť je ve volně přístupném repositáři a použití internetu je v soutěži povoleno. Jejich smysl pro fair-play je pro mne daleko cenější než nečestně získané umístění jiných. Rád bych jim poblahopřál, že ve zkoušce z etiky obstáli se ctí.

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům z naší školy za vzornou reprezentaci.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - Soutěž v programování MŠMT 2023 - krajské kolo

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.