2. místo z brněnského Merkur PerFEKT Challenge 2019

20. 11. 2019

Tým studentů školy DELTA získal stříbro z letošního ročníku robotické soutěže Merkur PerFEKT Challenge 2019.

Za školu DELTA soutěžili kluci z robotického kroužku - tým ve složení: Václav Horáček, Josef Kahoun, Kryštof Krátký a Michal Maděra. „Soutěžili jsme se zadáním ‚Pásovec řízený barevnými značkami na dráze‘, které spočívalo v tom, že když robot přijel na 10cm k překážce, tak se podíval, co je na zemi za barvu a podle toho se otočil příslušným směrem. Když u překážky nebyla bílá ani černá, robot se otočil o 180° a zastavil se,“ vysvětluje jeden ze soutěžících Josef Kahoun.

1. místo uteklo „o chloupek“

Kluci mohli i vyhrát, protože robota měli postaveného a naprogramovaného první ze všech týmů. Bohužel, když zastříhávali spojovací manžetku, podařilo se jim přestřihnout i kablík, který vedl k řízení motorů a to tak šikovně, že přestřihnuté konce nebyly vidět. Další 3 hodiny pak kontrolovali program, měnili motory, h-můstek, zkrátka hledali chybu kde se dalo. Za to, že ji v časovém stresu nakonec odhalili, jim patří můj velký obdiv.

Na Vysokou bez přijímaček

Všechny týmy, které splní zadání v časovém limitu, získávají možnost přijetí ke studiu na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně bez přijímacích zkoušek. Takže pokud budou kluci chtít pokračovat ve studiu na vysoké škole právě tam, splnili si své "přijímačkové povinnosti" už ve druhém ročníku.

Velké poděkování patří i panu učiteli Mgr. Pavlu Kyclovi, který vede kluky na kroužku robotiky a na soutěži je doprovázel.

O soutěži Merkur PerFEKT Challenge

Je to robotická soutěž, kterou pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Každý rok fakulta vypíše 9 různých zadání a ke každému zadání se může přihlásit maximálně 6 čtyřlenných týmů (aby se všichni vešli do jedné laboratoře). O celkovém pořadí rozhoduje především úplnost splnění zadání a potom rychlost postavení a neprogramování robota.

Letos se pořádal již 7. ročník a celkem se jej účastnilo 54 týmů z celé České republiky. Více o soutěži zde: http://www.feec.vutbr.cz/merkur/merkur/zadani

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - Merkur PerFEKT Challenge 2019

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Jízda robota na Merkur PerFEKT Challenge 2019