1. ročník soutěže studentských krátkých filmů Pardubický kraťas

7. 4. 2022

07.04.2022, Pardubice: Na Střední škole informatiky a ekonomie DELTA Pardubice proběhl 1. ročník soutěže studentských krátkých filmů Pardubický kraťas.

Pardubický kraťas. To je název nové soutěže mladých filmařů, kterou letos vyhlásila Střední škola informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích. První ročník vznikl narychlo, soutěžící měli jen dva měsíce, aby dodali dílo podle kritérií soutěže. Přesto byl zájem velký, a ještě více překvapila odborné porotce kvalita mnoha snímků.

„Jsme škola technického zaměření s orientací zejména na programování, kde jsme špička. Podporujeme ale také tvůrčí umělecký potenciál studentů. Chodí k nám talentovaní mladí lidé s ambicemi grafiků, fotografů i filmařů a chtěli jsme, aby mohli své projekty poměřit i se studenty ostatních škol. Kolegové přišli s nápadem založení soutěže Pardubický kraťas a zdá se, že to byla trefa do černého, přišlo nám celkem 71 filmů z 23 škol,“ říká ředitel školy DELTA Jiří Formánek.

Účastníci soutěžili v kategoriích Krátký film na regionální téma, Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol a Snímky studentů filmových škol.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, absolvent školy DELTA a student filmové a televizní produkce v Newcastlu Michal Špitálský, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka.

„Vždy jsem poslouchal řeči o tom, že nejsi filmař, když nečteš nebo nesleduješ to a ono, ale podle mého názoru to vůbec není pravda. Filmař je ten, kdo má film rád a dělá ho od srdce. Možná jsou naši účastníci mnohem větší filmaři, než ti, kteří o tom teoreticky jen mluví,“ řekl Michal Špitálský.  Porotu podle Jana Pemla překvapilo množství animovaných filmů přihlášených do soutěže a zejména pak jejich kvalita.

U vzniku soutěže byl i náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek. „Přivítal jsem tento nápad, který vytváří novou tradici v našem kraji, dává prostor kreativnímu myšlení a také iniciuje vznik filmů s regionální tematikou. Škola DELTA sice není krajská, ale už nyní se jim podařilo oslovit k účasti naše střední školy z Pardubic, Ústí nad Orlicí, Litomyšle a také některé základní školy. A kromě toho jsem velmi rád předal osobní zvláštní cenu Anně Amálii Komárové za animovaný film Proč padají hvězdy. Anička studuje naši Uměleckoprůmyslovou školu v Ústí nad Orlicí a přišla s půvabným nápadem i skvělým zpracováním.“

Festival podpořily také město Pardubice, firma FOMEI a Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video. Pro příští ročník chystají organizátoři další vylepšení a hlavně budou mít tvůrci krátkých filmů na jejich výrobu více času.

Více info a oceněné filmy na https://pardubickykratas.cz/

  Výsledková listina ročníku 2022

  Kategorie Krátký film na regionální téma

  • 1. a 2. cena - neudělena,
  • 3. cena - Kolektiv autorů ZŠ Kolín -  O drakovi v Kolíně,
  • 3. cena - Adam Vápeník a Tadeáš Kopčak - Kunětická hora

  Kategorie Krátký hraný film

  • 1. cena - neudělena,
  • 2. cena - Natálie Slováková - LOCKODOWN,
  • 3. cena - Gabriela Císařová - Vinyl,

  Kategorie Animovaný film

  • 1. cena - Sofie Fenyková - Spečeně,
  • 2. cena - Dana Morávková - Smaženice,
  • 2. cena - Eliška Cvachová - Life Like,
  • 3. cena - Anna Marie Chrenková - The Playground,
  • 3. cena - Albert Folprecht - Balada o očích topičových  

  Kategorie Videoklip a YouTube prezentace

  • 1. cena - Adam Hoza - Skluzavka,
  • 2. cena - neudělena,
  • 3. cena - Ladislav Horák -  Oblaka - naučné video,

  Kategorie Juniorské filmové okénko

  • 1. cena - Jáchym Jakoubek - "Ajéje... umělá inteligence!"
  • 2. cena - David Kunc - Pusa
  • 3. cena - Kateřina Menčíková - God of nature,

  Kategorie Snímky studentů filmových škol

  • 1. cena - Marie Klowersová - Toulky s rodinou Rádsetoulavou,
  • 2. cena - Ondřej Dautovský a Jan Galda - Naivní pohled Luďka Farkaše
  • 3. cena - Veronika Hýblová - Projekt K. P.

  Speciální ceny

  • Cena hejtmana Pardubického kraje: Anna Amálie Komárková - Proč padají hvězdy?
  • Cena primátora statutárního města Pardubice: Andrea Janovská - Celý svět je tvým plátnem,
  • Cena FOMEI s.r.o. Hradec Králové: Ondřej Vasilovčík, Jaroslav Nymburský - Art of Insanity,
  • Cena VSAF: Dana Morávková - Smaženice|| Jáchym Jakoubek - "Ajéje... umělá inteligence!"
  • Cena ředitele DELTA SŠIE, s.r.o.: Frederik Černík - "Animovaná znělka soutěže Pardubický kraťas"

  Filmovou soutěž odmakali studenti DELTy

  Na přípravě Pardubického kraťasu bylo neskutečně práce. Bylo to společné dílo našich učitelů ale i studentů, kteří si na tom prakticky vyzkoušeli, jaké všechny profese se do podobných projektů zapojují. Za práci se všem patří velice poděkovat. Obrovské díky patří zejména studentům:

  • Martinu Fibingerovi za návrh loga Pardubického kraťasu a práci za kamerou,
  • Frederiku Černíkovi za animaci loga, znělku festivalu, upoutávkové video, a obrovskou spoustu další práce,
  • Martinu Lichtenberkovi za grafický návrh plakátů a diplomů, odbavení projekce,
  • Davidu Pavlíkovi za grafický návrh webu a upoutávkové video,
  • Zuzce Dvořákové za grafiku pro sociální sítě,
  • Vojtovi Žákovi za střih, odbavení videorežie a streamu,
  • Honzovi Volhejnovi za technické zpracování webu a jeho správu,
  • Michalu Špitálskému, který přijel se podívat na svou školu zpět až z univerzity v NewCastelu (kde studuje videotvorbu a TV produkci) a přijal místo v porotě soutěže.

  Velké díky patří však i našim učitelům:

  • akademickému malíři Danu Václavíkovi, za celkový dohled nad grafikou Pardubického kraťasu a vnímavý a vstřícný přístup k práci a nápadům studentů,
  • Ing. Gabriele Votavové za pomoc při organizaci Pardubického kraťasu.

  To největší díky však patří jedinému člověku a to tomu, který to všechno "spískal" :-). Pardubický kraťas vymyslel a zorganizoval náš pan učitel Mgr. Richard Brun.

  Jiří Formánek

  Jiří Formánek
  ředitel školy

  Fotogalerie z předávání ocenění

  Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.