1. místo BusinessPoint 2012

28. 1. 2012

Honza Fridrich se svým maturitním projektem Informačním systémem PetsSystem zvítězil v BusinessPointu v kategorii Podpora IT v korporátní sféře.

Projekt Informační systém PetsSystem připravený studentským týmem ve složení Jan Fridrich, Jakub Lajner a Pavel Roháček zvítězil ve finále nejlepších projektů České republiky v kategorii IT v korporátní sféře. Finálový souboj proběhl ve čtvrtek 2. února v prostorách Vysokého učení technického v Brně. Kromě hlavní ceny od odborné poroty si tým odnesl cenu i za 3. místo v hodnocení laické poroty tvořené žáky základních škol.

Business Point je celonárodní manažersko-marketingová soutěž, organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. V hodnotící komisi zasedli top manažeři z významných českých a mezinárodních firem. Partneři a sponzoři věnovali vítězným soutěžním týmům ceny v hodnotě přesahující 500 000 Kč. Letošního 6. ročníku se zúčastnilo 127 studentských týmů z celé republiky.

„Projekt PetsSystem jsme vyvinuli jako primární informační systém pro společnost Teranolis, která se zabývá obchodem s exotickými zvířaty. Systém zahrnuje nástroje pro organizaci a vzájemnou komunikaci zaměstnanců, skladovou a účetní evidence, a jeho součástí je rovněž e-shop pro kamenné prodejny typu Zverimex. Je naprogramován v C# a jako databázi používá MS SQLServer,“ vysvětlil Jan Fridrich, vedoucí úspěšného studentského týmu.

Realizace konkrétních projektů pro korporátní klientelu již během studia střední školy připravuje studenty na budoucí profesní dráhu, umožňuje jim kontakt s praxí. V soutěži Business Point proto studentské týmy zpracovávají zvolené soutěžní téma a kreativně navrhují vlastní řešení. Úspěšný projekt má být nejen správně vyřešen, ale také odpovídajícím způsobem prezentován a obhájen před odbornou porotou.

„Naše studenty povzbuzujeme k účasti v podobných soutěžích, protože teprve v konkurenci ostatních projektů se mohou projevit jejich skutečné znalosti a dovednosti, nevystačí jen s nabiflovanými poučkami. Svět se hodně rychle mění a školství se musí snažit držet krok. Právě studentské soutěže jsou příležitostí, jak nezapadnout v šedi tisíců absolventů, jak o sobě a svých schopnostech dát vědět,“ uvedl Jiří Formánek, ředitel Střední školy informatiky a ekonomie Delta.

Nad letošním ročníkem soutěže Business Point převzalo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.