1. a 3. místo v SOČce

12. 4. 2018

Chrudim, 12.4.2018: Letošního 40. ročníku středoškolské odborné činnosti se v oboru Informatika v okresech Pardubice a Chrudim účastnilo celkem 5 projektů. Studenti ze soukromé školy informatiky a ekonomie DELTA se předvedli ve výborném světle. Daniel Krejčí zvítězil a Tomáš Faltejsek s Miroslavem Vargou skončili třetí. Dan Krejčí zároveň postupuje do krajského kola, kde mu budeme držet palce.

1. místo: Daniel Krejčí - Lovci Perel

Projekt Lovci Perel vznikl v knihovně Hradec Králové pro podporu čtenářské gramotnosti dětí. Každý malý čtenář vyplnil po přečtení knihy několik otázek na děj knihy a za správné odpovědi dostal perlu. Na konci roku se soutěžilo, kdo nasbíral nejvíce perel. Projekt se však zalíbil i dalším knihovnám a začal se šířit po repulibce. Ač se to zdá neuvěřitelné, tak dokázal 4 roky fungovat pouze na papírech a v Excelovských listech. Přinášelo to však významná omezení a jasně se nabízelo řešení formou internetového portálu. Práce Daniela spočívala v návrhu a naprogramování webového portálu a automatizovaném převodu již pořízených dat. Výsledek jeho práce můžete vidět na www.lovciperel.cz  . Vedoucím práce byl RNDr. Jan Koupil, Ph.D

3. místo: Tomáš Faltejsek s Miroslavem Vargou: Pigeon

Tento projekt byl pro celou školu jako zjevení. Nikdo o něm nevěděl. Teprve v poslední den odevzdání přiběhl Míra Varga, že s Tomášem mají napsanou SOČku!!! Nejdříve jsme si mysleli, že si z nás kluci dělají legraci. Když jsme však do práce nahlédli, zjistili jsme, že je za ní poměrně velký kus práce. Když zvážíme, že ji dělali kluci bez vedoucího, tak není vůbec špatná ani po formální stránce. Rozhodli jsme se ji tedy do SOČ nakonec také přihlásit. O čem je zatím nebudeme zveřejňovat (autoři na ni chtějí dále pracovat a chtějí ji realizovat jako komerční projekt). Můžeme však snad prozradit, že obsahuje algoritmy umělé inteligence, které si autoři sami vyvíjí. Práce skončila nakonec na krásném, třetím místě (bohužel prvním nepostupovém).

...

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.