Školní rok 2017/2018 - sumář úspěchů

Každý podzim oceňuje magistrát nejlepší studenty města Pardubice za úspěchy v soutěžích v předchozím školním roce. Je to příležitost k bilancování. Letos měla soukromá škola DELTA mezi touto elitou 9 zástupců. V letošním roce získá škola dokonce dvě ocenění na úrovni kraje - Miroslav Varga získá nejvyšší ocenění - Talent Pardubického kraje a Daniel Krejčí získá pamětní list Pardubického kraje.

Ocenění Magistrátem města Pardubice

Na letošním oceňování nejlepších studentů Pardubic měla soukromá škola DELTA celkem devět zástupců. Mezi oceněnými byli:

  • Daniel Krejčí,
  • Miroslav Varga,
  • Vítek Lustyk,
  • Luboš Zápotočný,
  • Filip Bartůška,
  • Tomáš Fateljsek,
  • Jan Doležel,
  • Tomáš Havránek a
  • Patrik Bednář.

Všem oceněným patří velké blahopřání a díky za výbornou reprezentaci školy.

Výčet úspěchů ve školním roce 2017/2018

Úspěch v Excelenci - soutěži soutěží

Díky úspěchům studentů se soukromá škola DELTA s pouhými 110 studenty umístila ve školním roce 2017/2018 na 2. místě v Pardubickém kraji mezi odbornými školami v soutěži Excelence (bodují se úspěchy v soutěžích napříč všemi předměty). Mezi soukromými školami v celé České republice skončila 1. mezi odbornými školami a celkově 3. za dvěma gymnázii.

V přepočtu na počet studentů se DELTA již třetím rokem přetahuje o první místo v kraji s Gymnáziem Dašická. V rámci České republiky je mezi odbornými školami na 1. místě a uzavírá i první desítku mezi všemi školami včetně gymnázií. (zdroj: https://excelence.msmt.cz/)

Fotogalerie z oceňování magistrátem

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.