Rozvrhy kombinovaného studia

Rozvrhy sobotní výuky, intenzivního týdne a termíny zkoušek

Rozvrh sobotní výuky a změny v rozvrhu

Rozvrh sobotní výuky

Změny v rozvrhu

Týdny intenzivní výuky

 

Rozpis pololetních zkoušek kombinovaného studia 1. - 3. ročník

2. pololetí 2020/2021

 Podrobný rozpis zkoušek kombinovaného studia najdete v přiloženém souboru ZDE.

  • 20.6.2021 8:30 - náhradní termín pro 1. - 3. ročník, (Náhradní termín je určen pouze pro případy hodné zvláštního zřetele, kdy se skutečně nemůžete z objektivních důvodů zkoušek zúčastnit v původním termínu, tj. NE pro rozložení zkoušek.)
  • 30.8.2021 8:00 - opravný termín

3. ročník ústní zkouška z NJ - termíny proběhnou již v měsíci květnu. Zkoušení proběhne on-line v prostředí MS Teams. Na termíny zkoušek je nezbytné se přihlásit v Moodle - Německý jazyk 3. ročník, 2. pololetí.

 

1. pololetí 2020/2021

Pro každý ročník jsme připravili 2 varianty v závislosti na tom, jestli bude povolena přítomnost studentů ve škole nebo ne. V této chvíli Vám nejsme schopni říct, která varianta nakonec proběhne a je pravděpodobné, že budeme muset průběh měnit podle aktuální situace. O každé změně vás budeme informovat.

Podrobné informace pro jednotlivé ročníky byly zaslány všem studentům na mailovou adresu 9.12.2020.

Vzhledem k tomu, že epidemická situace není příliš příznivá a musíme předpokládat, že bude trvat omezení počtu studentů ve škole, rozhodli jsme se, že i v případě, že se budete moci dostavit do školy, budete prezenčně ve škole skládat pouze nejdůležitější zkoušky (abyste do školy nemuseli třikrát). Tyto zkoušky jsou v rozpisu uvedeny červeně.

Před každým termínem zkoušek dostanete podrobné pokyny ke konání zkoušek.

V každém předmětu je nutné splnit všechny průběžné testy v Moodle!

Upozorňujeme, že náhradní termín zkoušek nebude moci proběhnout jako obvykle ve škole společně pro všechny ročníky. Žádáme Vás proto, abyste na náhradní termín nespoléhali a zkoušky skládali ve stanoveném termínu. Náhradní termín bude možný jen ve zcela výjimečných případech.

Začátek zkoušek konaných ve škole pro všechny ročníky 9:00 hodin.

Podrobný rozpis zkoušek, rozdělení do skupin a rozpis ústního zkoušení pro 3. a 4. ročník budou zveřejněny zde a v den konání zkoušek na nástěnkách ve škole.

Situace od 23.12.2020

Změny v organizaci pololetních zkoušek kombinovaného studia v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o zákazu prezenční výuky ve středních školách od 27.12.2020 do 10.1.2021

  • zkoušky 1. a 2. ročníku vypsané na neděli 10.1.2021 proběhnou pouze distančně
  • zkoušky 4. ročníku vypsané na neděli 10.1.2021 jsou přeloženy na 24.1.2021 (změna v rozvrhu viz. níže je již promítnuta)
  • průběh zkoušek vypsaných na termíny 17. a 24. 1. 2021 bude záviset na dalších rozhodnutích vlády a MŠMT a budeme vás o nich bezprostředně informovat.
  • Podobné informace byly rozeslány všem studentům mailem 23.12.2020. 

Ústní zkoušení Konverzace z AJ proběhne přes Teamsy

Odkazy na připojení do Teamsů:

1. ročník

Když BUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

písemná zkouška ve škole

AJ, ČJ, MA

17.1.

test v Moodle distančně

DJ, ZB, HZ

24.1.

test v Moodle distančně
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

ON, PV
IT
OK

Když NEBUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

písemná zkouška distančně

AJ, ČJ, MA

17.1.

test v Moodle distančně

DJ, ZB, HZ

24.1.

test v Moodle distančně
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

ON, PV
IT
OK

2. ročník

Když BUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

test v Moodle distančně

ON, PE, LO

17.1.

písemná zkouška ve škole

AJ, ČJ, MA

24.1.

test v Moodle distančně
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

PP, PN, MR
IT
OK, PG

Když NEBUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

test v Moodle distančně

ON, PE, LO

17.1.

písemná zkouška distančně

AJ, ČJ, MA

24.1.

test v Moodle distančně
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

PP, PN, MR
IT
OK, PG

3. ročník

Když BUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

-

-

17.1.

test v Moodle distančně

MN, PE, MA

24.1.

písemná zkouška ve škole
ústní zkoušení ve škole

Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

AJ, ÚČ, kAJ/kRJ/sMA
kAJ/kRJ

IT
RJ/NJ, ČJ

Když NEBUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

-

-

17.1.

test v Moodle distančně

MN, PE, MA

24.1.

písemka v Moodle distančně
ústní zkoušení v MS Teams
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

AJ, ÚČ, kAJ/kRJ/sMA
kAJ/kRJ
IT
RJ/NJ, ČJ

4. ročník

Když BUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

-

-

17.1.

písemná zkouška ve škole
ústní zkoušení ve škole

ČJ, PE, kAJ/kRJ/sMA
kAJ/kRJ

24.1.

písemná zkouška ve škole
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

AJ, ÚČ, ŘJ
IT
MA, NJ/RJ

Když NEBUDE možná přítomnost studentů ve škole

10.1.

-

-

17.1.

písemka/test v Moodle distančně
ústní zkoušení v MS Teams

ČJ, PE, kAJ/kRJ/sMA
kAJ/kRJ

24.1.

písemka/test v Moodle distančně
Splnění testů v Moodle
Odevzdání úkolu v Moodle

AJ, ÚČ, ŘJ
IT
MA, NJ/RJ