Školní rok 2015/2016 - sumář úspěchů

Každý podzim oceňuje magistrát nejlepší studenty města Pardubice za úspěchy v soutěžích v předchozím školním roce. Je to příležitost k bilancování. Letos měla soukromá škola DELTA mezi touto elitou 10 zástupců.

Ocenění Magistrátem města Pardubice

Na letošním oceňování nejlepších studentů Pardubic měla soukromá škola DELTA celkem deset zástupců. Mezi oceněnými byli:

 • Josef Gajdůšek,
 • Filip Bartůška,
 • Daniel Krejčí,
 • Miroslav Varga,
 • Vítek Lustyk,
 • Tomáš Fateljsek,
 • Tomáš Čulík,
 • Filip Botai,
 • Michal Havelka a
 • Luboš Zápotočný.

Všem oceněným patří velké blahopřání a díky za výbornou reprezentaci školy.

Výčet úspěchů ve školním roce 2015/16

 • 2. místo v ústředním kole EXPO SCIENCE AMAVET 2016 - Josef Gajdůšek,
 • 3 x postup IT projektů do ústředního kola EXPO SCIENCE AMAVET 2016 + hlavní cena rektora Univerzity HK - Josef Gajdůšek, Tomáš Čulík s Lubošem Zápotočným a Tomášem Faltejskem a Filip Botai s Michalem Havelkou,
 • 1 student byl vybrán do studijního programu Microsoft Student Training Centre - Miroslav Varga,
 • celkový vítěz a dvě 2. místa v soutěži SŠ IT projektů Czech StudNET Awards 2016 - Filip Lorenčík, Tomáš Mlejnek a Luboš Zápotočný s Tomášem Faltejskem,
 • 4. místo v národní robotické soutěži RoboRAVE v nejvyšší kategorii "Hašení ohně" - Tomáš Mayer, Jakub Slanina a Ondřej Sokol,
 • 2. místo v ústředním kole soutěže MŠMT v programování - Josef Gajdůšek,
 • 1.,2.,3.,5.,7. místo v krajském kole soutěže MŠMT v programování - Josef Gajdůšek, Filip Bartůška, Daniel Krejčí, Luboš Zápotočný a Michal Havelka,
 • postup do finále soutěže BusinessPoint (VUT Brno).

Úspěch v Excelenci - soutěži soutěží

Díky úspěchům studentů se soukromá škola DELTA umístila ve školním roce 2015/2016 na 3. místě v Pardubickém kraji mezi odbornými školami v soutěži Excelence (bodují se úspěchy v soutěžích napříč všemi předměty). Mezi soukromými školami v celé České republice skončila 1. mezi odbornými školami a celkově 4. za třemi gymnázii.

V přepočtu na počet studentů patří DELTA do první dvacítky škol v rámci celé České republiky. V odborných školách letos obsadila 1. místo.

Fotogalerie z předávání diplomů

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.