Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty

2019/2020 - řádný

Časový harmonogram

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě,
 • do 31. března - odevzdání seznamu literatury,
 • do 31. března - odevzdání projektů,
 • do 31. března - odevzdání grafických portfolií (zaměření: Počítačová grafika a internetový marketing),
 • 8. a 30. dubna 2020 - písemné práce společné části (ČJ, cizí jazyk) - letos zrušeno,
 • 1. června 2020 8:00 - didaktický test z matematiky,
 • 1. června 2020 13:00 - didaktický test z anglického jazyka,
 • 2. června 2020 8:00 - didaktický test z českého jazyka,
 • 3. června 2020 9:00 - didaktický test z matematika+ (Pozor!!! Tento test se koná pouze na spádových školách - Gymnázium Dašická)
 • 4. června 2020 8:00 - praktická zkouška z IT,
 • 10. - 12. června 2020 - ústní zkoušky,
 • Způsob předávání maturitních vysvědčení oznámíme nejpozději v den ústních zkoušek. Letos bohužel žádné hromadné, slavnostní předávání asi nebude.

Termíny didaktických testů a ústních zkoušek:

 • středa 8. 4. od 8:00 - písemná práce z českého jazyka (povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu)
 • čtvrtek 30. 4. od 8:00 - písemná práce z anglického jazyka, od 10:30 - písemná práce z ruského/německého jazyka (povolené pomůcky: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu)
 • pondělí 1.6. od 8:00 - didaktický test z matematiky (povolené pomůcky: tabulky bez vpisků, kalkulačka bez grafického režimu), od 13:00 - didaktický test z anglického jazyka
 • úterý 2. 6. od 8:00 - didaktický test z českého jazyka, od 13:00 - didaktický test z ruského/německého jazyka
 • středa 3. 6. od 9:00 - dobrovolná zkouška didaktický test z Matematiky+
 • čtvrtek 4. 6. od 8:00 - praktická zkouška z informatických předmětů (obor Informační technologie)
 • pátek 5. 6. od 8:00 - písemná praktická zkouška z účetnictví (obor Ekonomika a podnikání)
 • ústní maturity: jeden den v termínu od 10. do 12. června (obor Informační technologie: jmenný rozpis), od 15. do 19. června (obor Ekonomika a podnikání: jmenný rozpis)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.

Anglický jazyk - seznam maturitních témat 3. části
 1. About my family and myself
 2. My daily programme
 3. Description of my house or flat; My dream house or flat
 4. My town, my village
 5. My plans for future
 6. Description of a person, character and appearance 
 7. Clothes and fashion
 8. Sport and its meaning in my life
 9. Food and meals, at a restaurant
 10. Washington and the USA
 11. Travelling and means of transportation
 12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
 13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
 14. Environment
 15. Nature and weather
 16. School and work 
 17. Shops and shopping
 18. Entertainment, my cultural life
 19. London and Great Britain 
 20. Prague the capital city of the Czech Republic
 21. Holidays and celebrations 
 22. Australia and New Zealand
 23. The Czech Republic 
 24. People and Social life
 25. Mass media- television, radio, press, internet
   
Český jazyk - seznam literatury - od termínu maturit Jaro 2018

Vyberte ze seznamu četby pro ústní část maturitní zkoušky z ČJ. Výběr je nutné odevzdat do 31.3. příslušného školního roku (vytiskněte oboustranně, podepište).

Profilová část maturitní zkoušky - témata pro ústní část Odborné předměty

Společné

 1. Počítač – základní části počítače, interní, externí, periferie, stavba a konfigurace počítače před instalací OS. (Hj),
 2. Operační systémy, základní funkce, možnosti konfigurace uživatelského rozhraní. (Hj),
 3. Instalace, konfigurace a správa operačního systému. (Hj),
 4. Periferní zařízení, členění, konektivita zařízení, způsob instalace a konfigurace. (Hj),
 5. Počítačové sítě, hierarchie, topologie, komunikace v síti – referenční modely a standardy. (Hj),
 6. Aktivní a pasivní síťové prvky, typy, parametry, konfigurace. (Hj),
 7. TCP/IP, síťové služby a jejich konfigurace. (Hj),
 8. Návrh a realizace jednoduché sítě, připojení počítače k lokální síti. (Hj),
 9. Bezdrátové technologie, parametry, konfigurace. (Hj),
 10. Souborové zdroje v síti, správa dat pomocí NTFS teorie/praxe. (Hj),
 11. Zabezpečení v sítích LAN, bezpečnostní model, zpracování autorizace, bezpečnost VPN. (Hj),
 12. Instalace serverového OS a rolí serveru. Základní role - uživatelé a skupiny, servery DHCP a DNS a souborový server. (Hj),
 13. Linux (Hu),
 14. Počítačová grafika (rastrová/vektorová grafika, barevná hloubka, indexovaná barva, barevné modely, souborové formáty, výpočet velikosti uloženého souboru) (Zr),
 15. Digitální fotografie (historie, třídy digi-fotoaparátů, základní parametry, objektivy a jejich vlastnosti, histogram, kompoziční principy) (Zr),
 16. Digitální video (historie, standardy digitálního TV vysílání, formáty, kodeky, progresivní/prokládané video, zvuková stopa) (Zr),
 17. Internetový marketing (Hu)

Internetový marketing

 1. Kompozice (principy, chyby, žánry, příprava před natáčením, dynamické video, střih) (Zr),
 2. Grafické formáty (rastrové/vektorové, dynamické grafické formáty, zvukové formáty - druhy a vlastnosti, využití formátu .pdf, nativní formáty) (Zr),
 3. Relační databáze (Hu),
 4. Webové stránky a jazyky rodiny HTML5 (struktura html dokumentu, tagy, kaskádové styly, formuláře a jejich metody, skriptovací jazyky server/prohlížeč) (Kp),
 5. PPC kampaně (Hu),
 6. SEO, Google Analytics (Hu),
 7. Sociální sítě (Hu),
 8. Zbožové portály, e-mail marketing (Hu)

Správce informačních systémů

 1. Jazyk SQL (Hu),
 2. SQL-Server/Oracle, datové modelování (Hu),
 3. Statické WWW stránky (struktura html/xhtml dokumentu, tagy, formuláře, kaskádové styly, Bootstrap, CSS preprocesor) (Kp),
 4. Skriptování pro WWW (skriptovací jazyky server/prohlížeč, php a práce s databází, formuláře - metody POST/GET, validace dat, webové útoky a ochrana, bezstavový protokol, práce s heslem, frameworky, architektura MVC, JavaScript, AJAX, objektový model dokumentu) (Kp),
 5. Data a datové typy (datové typy, reprezentace v paměti, přetypování, silně a slabě typované jazyky, statické a dynamické datové struktury, obecné typy, předávání proměnné hodnotou/odkazem) (Čp),
 6. Řízení toku programu (podmíněné výrazy, cykly, výjimky, řízení událostmi, funkcionální programování) (Čp),
 7. Základy OOP (třída a instance, datové položky, vlastnosti, metody, konstruktory, statické prvky, dědičnost, operátory přístupu, překrývání, abstrakce, přetěžování metod) (Čp),
 8. Tvorba desktopové aplikace (návrh, XAML/WinForms, binární/textové a XML soubory, serializace dat, přípojení C# k databázi) (Čp).

Profilová část maturitní zkoušky - seznam povinných zkoušek

 • Praktická zkouška z informatických předmětů:
  • 1/3 MS Office (zkoušku je možné nahradit certifikáty Microsoft Office Specialist (ve výši 100%) nebo ECDL - minimálně 7 zkoušek - % dle procentního zisku u dané zkoušky),
  • 1/3 sítě
  • 1/3 dle zaměření: Programování-web/Internetový marketing - grafické portfolio
 • Projekt z informatických předmětů,
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Počítačové systémy a sítě, Linux, Internetové aplikace, Počítačová grafika, Internetové prezentace, Databáze, Výpočetní technika)

Profilová část maturitní zkoušky - seznam nepovinných zkoušek

 • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

Důležité dokumenty