2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

4. 6. 2021

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor 18-20-M/01 - Informační technologie.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

  • počet volných míst: 2
  • minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky: 29
  • minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury: 26

Budeme přijímat PRŮBĚŽNĚ všechny uchazeče až do naplnění kapacity, kteří splňují výše uvedená kritéria. Při splnění minimálního počtu bodů z přijímacích zkoušek bude o přijetí/nepřijetí rozhodovat jediné kritérium: nižší datum a čas podání přihlášky.

 

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy