466 611 106

Distanční studium

Distanční studium

Potřebujete maturitu a nemáte čas na pravidelné studium?
Dodělejte ji distančně. Vzdělávejte se po internetu v našem
e-learningu a 2x za rok přijeďte na zkoušky.


Distanční studium – když chcete svůj čas využít efektivně

Rádi byste si po ukončení základního vzdělání ještě dodělali maturitu, ale nemůžete každý den vysedávat ve školní lavici? Zapomeňte na pevný rozvrh a studujte perspektivní a velmi oblíbený obor tak, jak se vám chce! Distanční studium v kombinované formě je vhodné pro všechny, kteří jsou odhodlání k dalšímu vzdělávání a mají dostatek sebekázně k tomu, aby si v pracovním týdnu našli chvilku na učení.

Distanční studium

3 vážné důvody, proč se rozhodnout studovat distančně

 1. Studujete tehdy, kdy se vám chce. Nemusíte pravidelně docházet na povinné předměty po večerech či o víkendech.
 2. Z pohodlí vašeho oblíbeného křesla. Žádné dlouhé vysedávání ve školních lavicích! Stačí si ve volném čase sednout do oblíbeného křesla, zapnout notebook a můžete se vzdělávat.
 3. Dle libosti. Nemusíte se svazovat pevným rozvrhem. Že nemáte zrovna dnes náladu na příklady z matematiky? Nevadí. Sami si určujete, jakému tématu se v danou chvíli budete věnovat.

Jak to funguje?

Žádná škola, žádné rozvrhy, žádní učitelé za zády. Říkáte si, kde je háček? Distanční studium je založeno na samostudiu pomocí přehledných internetových kurzů.  Jednoduše se přihlásíte do našeho e-learningového systému a začínáte studovat. A kdyby vám náhodou bylo něco nejasného, můžete si přijít látku procvičit na nepovinné víkendové semináře, které se konají jednou za měsíc.

Distanční studium v kombinované formě se nám podařilo vměstnat do pouhých čtyř let, což odpovídá délce studia v prezenční formě. Dvakrát ročně si otestujeme vaše nabyté znalostí závěrečnými zkouškami.

Je pro mě distanční studium to pravé?

Pro distanční studium se u nás pravidelně rozhodují dvě skupiny studentů. Tou první jsou lidé, kteří mají vlastní zaměstnání, mají doma přístup k internetu a svůj volný čas rádi věnují vzdělávání. Tou druhou jsou pak uchazeči, kteří se dostanou k internetu pouze v práci a slouží tzv. pohotovosti. Volný čas v práci tedy efektivně vyplňují studiem.

Distanční studium je vhodné pro všechny, kteří se chtějí lépe kvalifikovat a postoupit ve svém profesním životě výš. Nezáleží nám na věku. Důležité je odhodlání, vůle a také přístup k internetu.

Naši vyučující jsou vám kdykoliv k dispozici

Kdykoliv nastane nějaký problém nebo třeba nebudete dané látce rozumět, jsou vám téměř nepřetržitě k dispozici vyučující, se kterými můžete kdykoliv konzultovat váš problém skrz diskusní fórum či e-mail. Můžete také kdykoliv přijít na sobotní semináře. Tam můžete s vyučujícím probrat látku osobně.

Možnost 410 konzultačních hodin uspokojí každého!

Předmět Konzultace
1. 2. 3. 4. celkem
Český jazyk a literatura 10 10 10 10 40
Anglický jazyk 32 32 28 28 120
Druhý cizí jazyk (NJ/RJ) - - 32 28 60
Konverzace AJ/NJ/RJ/MA - - 32 28 60
  
Předmět Konzultace
1. 2. 3. 4. celkem
Matematika 20 20 20 20 80
Podniková ekonomika - 10 - - 10
Účetnictví a daně - - 20 20 40
CELKEM 62 72 142 134 410

Ekonomika a podnikání – obor, který nás baví

V rámci distančního studia nabízíme maturitní obor Ekonomika a podnikání 63-41M/01, který je právě pro tento typ vzdělávání jako stvořený. Studenti si ho oblíbili zejména díky nižší náročnosti odborných předmětů.

I přesto mají naši absolventi v malíku:

 • management,
 • marketing a propagaci,
 • právo,
 • podnikovou ekonomiku,
 • účetnictví,
 • logistiku,
 • apod.

Kromě odborných předmětů se soustředíme i na předměty všeobecně vzdělávací, jejichž úspěšné zvládnutí je předpokladem pro složení státní maturity. Nezapomínáme ani na výuku jazyků. Kromě angličtiny, která je pro studenty dálkového studia povinná, si můžete vybrat i druhý jazyk – němčinu nebo ruštinu. Jeden se naučíte tak, abyste s přehledem zvládli maturitní zkoušku, a v druhém si bez problémů popovídáte na dovolené v zahraničí.

Pročtěte si studijní plán distančního studia oboru Ekonomika a podnikání

Předmět Učí se v ročníku
1. 2. 3. 4. celkem
Český jazyk a literatura x x x x 4
Anglický jazyk x x x x 4
Druhý cizí jazyk (NJ/RJ) - - x x 2
Dějepis x - - - 1
Občanská nauka x x - - 2
Základy přírodních věd x - - - 1
Matematika x x x x 4
Inf. a kom. technologie x x x x 4
Podniková ekonomika - x x x 3
Účetnictví a daně - - x x 2
  
Předmět Učí se v ročníku
1. 2. 3. 4. celkem
Obchodní korespondence x x - - 2
Management - - x - 1
Marketing - x - - 1
Hospodářský zeměpis x - - - 1
Řízení jakosti - - - x 1
Zbožíznalství x - - - 1
Psychologie prodeje - x - - 1
Logistika - x - - 1
Propagace - x - - 1
Právo - x - - 1
CELKEM 10 12 8 8 38

Bez přijímaček!

Nebojte, stejně jako u dálkového studia nepožadujeme žádné nepříjemné přijímací zkoušky. Jedinou podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání, včas zaslaná předběžná přihláška do 2. kola přijímacího řízení a účast na přijímací schůzce. Na té společně probereme všechny podrobnosti o průběhu studia.

Kdo si však chce zažít trošku toho stresu a přijímacími zkouškami si projít, stačí podat klasickou přihlášku a poštou poslat do 1. března. Přijímací zkoušky bude konat společně s uchazeči o denní studium.

Více viz. kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia pro školní rok 2018/2019
Obor: 63-41M/01 - Ekonomika a podnikání

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:

 1. Výsledky u přijímacích zkoušek,
 2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.

1. Výsledky u přijímacích zkoušek (0 - 100 bodů)

Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince:

V souladu s § 60b odst (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet bodů v rozmezí 0 - 50.

2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů)

Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů:

 • Matematika,
 • Fyzika (nebo obdobný předmět),
 • Český jazyk,
 • První cizí jazyk (převážně anglický)

z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle 9.). Za každé pololetí získá body takto:

 • Za každou jedničku 2 body,
 • Za každou dvojku 1 bod,
 • Za každou trojku a horší 0 bodů

Za každé pololetí může uchazeč získat 0-8 bodů, celkově 0-24 bodů.

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body z obou kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů.

Doplňková kritéria

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhne stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí postupně tato doplňková kritéria:

 • Vyšší počet bodů u přijímacích zkoušek,
 • Nižší průměr všech známek (v součtu z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku).

Prvních 70 zájemců v tomto pořadí bude přijato ke studiu.

Každoročně přijímáme celkem 70 nových studentů do všech forem studia při zaměstnání.

Nezapomeňte! Přihlášku ke studiu do 2. kola je nutné podat nejpozději do 15. dubna!

Pokud jste již letos termín prošvihli, nezoufejte. Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře i do dalších kol.

Na co ještě nesmíte zapomenout?

Po vyplnění a odeslání přihlášky si ještě vyberte termín, kdy se vám přijímací schůzka bude nejvíce hodit a rezervujte si ho na . Letos pořádáme přijímací schůzky v šesti termínech:

 • 17.4.2019 15:00-16:30,
 • 17.4.2019 17:00-18:30,
 • 15.5.2019 15:00-16:30,
 • 15.5.2019 17:00-18:30,
 • 5.6.2019 15:00-16:30,
 • 5.6.2019 17:00-18:30

Na přijímací schůzce budete potřebovat

 1. Doklad o ukončení základního vzdělání – tím máme na mysli vysvědčení z 9. ročníku základní školy, respektive 8. ročníku v případě těch dříve narozených.
 2. Vysvědčení z vašeho dalšího vzdělávání – učební obory, nedokončené střední školy, apod.
 3. Občanský průkaz.

Důležité dokumenty

Na přijímací schůzce společně projdeme vyplněné dokumenty, které si můžete stáhnout přímo do svého počítače. V případě, že byste si nevěděli rady s některými údaji, rádi vám s tím na schůzce pomůžeme.

Přihláška ke studiu - předběžná
Vyplňte on-line!
Po vyplnění reagujeme do 2 pracovních dnů, pokud nepřijde e-mailová odpověď, podívejte se do složky Spam Vaší e-mailové schránky.
Dotazník
Vytisknout kopii a vyplnit
Smlouva o studiu
Vytisknout dvě kopie

Víte že?

S maturitou se obejdete ve vašem s.r.o. bez prokuristy.
Po úspěšném ukončení studia můžete zastávat spoustu pozic ve státní správě. Od úředníka až po policistu nebo hasiče.

Vyzkoušejte si distanční studium on-line

přihlašovací jméno: demo
heslo: deltademo

Školné distančního studia

Roční školné je ve výši 14.000,- Kč. Standardně se hradí v pololetních splátkách na základě faktur.

Zaměstnavatel si může vaše školné odečíst od daňového základu.


Napište nám

Rychlý kontakt

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Pracovní doba:
7.00–11.30, 12.00–15:00
466 611 106,
605 192 007

Přidej se k nám na facebooku

© 2019, DELTA - SŠIE, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑